Nyhetsartikkel

02 oktober 2017

Öresundskraft nomineras till internationellt miljöpris

Öresundskraft har nominerats till det internationella klimatpriset ”The Climate and Clean Air Awards”. Nomineringen avser satsningen på ny fjärrkyla i Helsingborg.

Utmärkelsen utdelas av Climate and Clean Air Coalition, CCAC, under klimatmötet COP23 i Tyskland i november. Genom utmärkelsen vill CCAC uppmärksamma betydelsefulla insatser för att minska kortlivade, klimatpåverkande föroreningar.

Många projekt från hela världen har nominerats till priset.

Nomineringen av Öresundskraft avser den planerade utbyggnaden av fjärrkyla i Helsingborg. Den innebär att traditionella, eldrivna kylmaskiner ersätts av fjärrkyla som produceras med havsvatten och absorptionskylmaskiner drivna med restvärme från fjärrvärmenätet. Därmed får fjärrkylan väsentligt bättre miljövärden. Detta tack vare minskad elanvändning och minskat läckage av fluorkolväten, HFC, ett mycket starkt klimatpåverkande köldmedium.

CCAC är en frivillig samarbetsorganisation bestående av över 100 regeringar, statliga och vetenskapliga institutioner, företag och civila organisationer vilka åtagit sig att förbättra luftkvaliteten och skydda klimatet. Detta genom åtgärder för att minska förekomsten av kortlivade, klimatpåverkande föroreningar.

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag – alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt – och ger allt – för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision «Energi för en bättre värld. Kraft för regionen». Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Kommentarer

kommentarer