Nyhetsartikkel

19 september 2017

Grønne ambitioner skal sætte ind hvor det halter

Halvdelen af energiforbruget kan blive grønt med mere vedvarende energi i elsystemet. Men det vil ikke være ambitiøst, fordi det vil efterlade transporten og varmen på fossile brændsler.

Det var budskabet fra Dansk Energi ved et arrangement om næste energiaftale tirsdag.

Mindst halvdelen af vores energiforbrug skal være grønt i 2030, lyder regeringens mål. Det mål kan nås, hvis man udbygger meget markant med vedvarende energi i elsystemet, men det efterlader bilerne og store dele af varmen på olie og gas, som jo ellers skal være udfaset i 2050.

– Vi kan godt ensidigt sætte et mål om at nå halvdelen alene med mere sol og vind. Men det vil ikke være ambitiøst. Og det rykker ikke særlig meget ved brugen af fossile brændsler, som der er et bredt politisk mål om at udfase, siger Torsten Hasforth, chefkonsulent i Dansk Energi.

Hvis man vil nå målet om 50 procent vedvarende energi i elsystemet alene, vil det ud over fastholdelse af den vedvarende energi, vi allerede har, kræve næsten otte havvindmølleparker à 400 MW i perioden 2020-2030. Det viser beregninger fra Dansk Energi, der har vurderet forskellige scenarier i forhold til, hvordan næste energiaftale ambitiøst kan forløse regeringens mål om et energiforbrug, hvor halvdelen er grønt.

– Det kan man godt nå, men det betyder, at man så fortsat ikke griber fat i de elementer, hvor man ikke har meget grøn omstilling i transporten og opvarmningen, og så venter der en endnu større pukkel efter 2030, forklarer Torsten Hasforth og fortsætter:

– Omvendt, hvis man bare introducerer elbiler og varmepumper, skal det ske i samspil med en øget udbygning af vedvarende energi i elsystemet.

Han peger på, at der er mange teknologiske ubekendte både i forhold til elbilernes gennembrud og eksisterende teknologier.

– Det er vigtigt at have sigtelinjer, og man lægger spor, der fører os fremad, men med de teknologiske usikkerheder der er, giver det ikke mening med bestemte måltal i bestemte år langt ude i tid, siger Torsten Hasforth.

Kommentarer

kommentarer