Nyhetsartikkel

30 august 2017

Magasinfyllinga i Norge er 1,3 prosent lavere enn normalen for årstida

Uendra magasinfylling. Ved utgangen av veke 34 var fyllingsgraden i norske magasin 81,1 prosent.

Det er 1,3 prosent lavere enn normalen for årstida, og så nær normalen at magasinfyllinga kan anses som

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 0,1 prosenteiningar, mot 1,5 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 82,4 prosent, og minimumverdien 58,3 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 84,1 prosent, medan Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 78,6 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 81,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 34, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer