Nyhetsartikkel

25 august 2017

Svensk kjernekraft: Å være eller ikke være

 

For kort tiden siden kom nyheten om at reaktoren Oskarshamn 3 (1400 MW) får livsforlengende investeringer inn mot 2020. 

Eieren vil investere i såkalt hardkjøling som er kravet til svensk kjernekraft fra 2021. Søsterreaktorene til Oskarshamn 3 har allerede produsert sin siste kWh. Eierne satser nå på Oskarshamn 3 som er bygd på 1980-tallet. Investeringen er på ca 1 mrd svenske kroner og sikrer drift frem til 2040-årene, skriver LOS Energy i denne ukas kraftkommentar.

Stort overskudd trass stenging
Nå er fire av ti reaktorer stengt eller planlagt stengt før 2020. Fire reaktorer har fått investeringsbeslutning for fortsatt drift. Da gjenstår to reaktorer på Ringhals, på Sveriges vestkyst, hvor eierne ikke har tatt endelig beslutning om videre investeringer.

Ny kjernekraft fra 2019
Selv om fire reaktorer stenger ned vil det Nordiske markedet ha et stort overskudd av strøm i 2020. Grunnen til det er at det er bygd mye ny fornybar kraft, og at Finland kommer inn med ny kjernekraft fra 2019.

Venter i spenning
Pressende priser i et fremtidig mettet marked er nok et av elementene som vurderes i forhold til om det skal gjøres videre investeringer på Ringhals.

Vi venter spent på beslutningen som er meldt å komme i høst, skriver LOS Energy.

Grafene fra sending kan lastes ned her.

LOS Energy Kraftkommentar på YouTube

LOS Energy Kraftkommentar uke 34 2017

Svensk kjernekraft: Å være eller ikke være? Fredag kom nyheten om at reaktoren Oskarshamn 3 (1400 MW) får livsforlengende investeringer inn mot 2020. Porteføljeforvalter Magnus Lingjærde oppdaterer deg i ukens kraftkommentar.
Lengde 5:06

Kommentarer

kommentarer