Nyhetsartikkel

16 august 2017

1,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgraden i norske magasin 79,5 prosent.

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 1,7 prosenteiningar, mot 2,7 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 80,9 prosent, og minimumverdien 57,0 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 81,3 prosent, medan Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 77,4 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 80,7 prosent.

Kommentarer

kommentarer