Nyhetsartikkel

10 august 2017

Den reviderte energimerkeforordningen i kraft i EU

Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende den 28. juli. I EU anvendes forordningen fra 1. august og energimerkedirektivet oppheves fra samme tidspunkt. For Norge er neste skritt vurdering av EØS-relevans, og behandling i EØS-komiteen.

Energimerkeforordningen gir en ny klassifiseringsskala for eksisterende og framtidige produkter og skal sikre enkel og klar informasjon for forbrukerne. Kommisjonen har besluttet å gjøre direktivets forpliktelser mer bindende, og har derfor gjort det om til en forordning. Regelverket skal gjøre forbrukerne mer bevisst husholdningsapparaters energieffektivitet og -forbruk, og bidra til oppnåelsen av EUs mål for energieffektivisering for 2020 og 2030.

Forordningen etablerer tidsfrister for når den eksisterende skalaen A+, A++, A+++ skal erstattes med en A-G-skala. For å holde tritt med forbedringer i energieffektivitet, skal fremtidig omklassifisering utløses når 30% av produktene som selges i EU-markedet klassifiseres i den øverste energieffektivitetsklassen A, eller når 50% av disse produktene klassifiseres i de to øverste energieffektivitetsklassene A og B.

Det skal også etableres en produktdatabase der produsenter og importører etter forordningen er forpliktet til å registrere produkter. Denne skal hjelpe de nasjonale tilsynsmyndighetene å sikre at regelverket overholdes. Den skal også gi forbrukerne ytterligere informasjon om produktene. Databasen vil imidlertid ikke være på plass før i 2019.

Det er en tidsplan for omklassifisering av energiklassene og vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Les forordningen: Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU

Kommentarer

kommentarer