Nyhetsartikkel

02 august 2017

Magasinfyllinga 2,5 prosent under normalen for årstida i Norge

Magasinfyllinga over 75 prosent, opplyser NVE.

Ved utgangen av veke 30 var fyllingsgraden i norske magasin 75,1 prosent. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 2,0 prosenteiningar, mot 1,7 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 77,6 prosent, og minimumsverdien 55,2 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 78,0 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 72,3 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 75,9 prosent.

Kilde: NVE

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 30, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer