Nyhetsartikkel

27 juli 2017

– Fossilt brensel er dødt

Amerikanske togselskaper forbereder seg på en fremtid uten inntekter fra kulltransport. Samtidig går eksporten i været.

Hunter Harrison, sjefen for en av USAs største godstransportører på jernbane, sier CSX ikke kommer til å kjøpe et eneste nytt tog som kan frakte kull, melder Financial Times.

Kullkraft slipper ut mye CO₂ og er regnet som en klimaversting.

Det er bred enighet om at hvis verden skal nå klimamålene som ble satt i Paris, så må utslippene, og spesielt fra kull, reduseres kraftig.

– Fossilt brensel er dødt. Men det er på lang sikt. Det kommer ikke til å skje over natten eller på to til tre år. Men det kommer til å forsvinne, mener jeg, sier CSX-sjefen til avisen.

– Kull er dødt
Harrison er ikke den første som erklærer fossilt brensel og kull for dødt.
Leder for investeringer i infrastruktur i det store amerikanske investeringsselskapet Blackrocks kom i mai med en lignende uttalelse:

– Kull er dødt. Det betyr ikke at alle kullkraftverkene vil stenges i morgen. Men enhver som ser ut over et 10-årsperspektiv på kull driver i betydelig grad med gambling, sier investringsleder Jim Barry til Australian Financial Review.

– Fundamentalt endret
Blackrock-toppen mener å se en holdningsendring rundt fornybar energi fra å bare handle om subsidier til at investorene i økende grad ser at fornybar energi er lønnsom også uten subsidier.

– Det som fundamentalt har endret hele bildet er at fornybar energi har blitt så billig, sier han.

Både Europa, Kina, India og en rekke amerikanske stater har ambisiøse planer om å øke fornybarandelen kraftig. Med lavere kostnader blir dette mye lettere.

Gevinsten for store energiimportører kan også være betydelig: EU sparte 16 milliarder euro i energiimport bare i 2015 på grunn av egen fornybarproduksjon, og besparelsene ventes å øke til 58 milliarder i 2030, ifølge EU-kommisjonen.

«Krigen mot kull»

Uttalelsen til CSX-sjefen er i sterk kontrast til president Donald Trumps planer om å revitalisere den amerikanske kullindustrien og sette en stopper for «krigen mot kull», og samtidig trekke USA ut av Parisavtalen.

Til tross for president Trumps planer, bygger USAs energiselskaper stadig ut flere gasskraftverk som skal erstatte gamle kulldrevne kraftverk. I tillegg har fallende kostnader på vind og solenergi gjort at grønn energi har fått seg et innhugg i markedet, skriver Financial Times.

Jernbaneselskaper i Nord-Amerika følger også med på utviklingen og har tilpasset strukturen sin i en erkjennelse av at kull har passert toppen.

Sjef for Union Pacific railroad, USAs største jernbaneselskap, Lance Fritz, uttalte nylig i et intervju at Trumps planer om deregulering av kullindustrien sannsynligvis vil ha liten effekt på veksten i næringen, skriver Financial Times.

Kraftig eksportøkning

Nær en femtedel av CSXs 2,9 milliarder inntekter i andre kvartal kom fra kull. Det var en økning på 27 prosent fra samme periode året før. Oppturen skal ha kommet fra økt eksport på 8,2 millioner tonn kull, samtidig som innlandsleveranser sank med 11 millioner tonn.

På onsdag meldte U.S Energy Information Administration (EIA) at amerikansk kulleksport har økt jevnt over de siste seks månedene.

I første kvartal i 2017 var eksporten 58 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Ifølge EIA gikk mesteparten av eksporten til havner i Mexicogolfen.

 

Kommentarer

kommentarer