Nyhetsartikkel

12 juli 2017

Ledningen som knytter oss til Tyskland

Statnett bygger for tiden en helt spesiell ledning gjennom Vest-Agder. Den har høyere spenning, nytt design – og skal føre strømmen helt til Tyskland.

Det er femti kilometer med en litt annerledes strømledning som for tida kommer på plass mellom Sirdal og Flekkefjord i Vest-Agder. Strømnettet i Norge er basert på vekselstrøm, som fungerer best for et strømnett på kryss og tvers av landet. Denne ledningen er imidlertid laget for likestrøm.

– Det spesielle med likestrøm er at det åpner for mye effekt over lange distanser med minst mulig tap på veien, forteller prosjektleder Miroslav Radojcic i Statnett.

Og her er det virkelig snakk om avstander. Ledningen er del av NordLink, den nye strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland. Med sine til sammen 620 kilometer blir dette en av de lengste strømforbindelsene i verden, og omtrent 50 kilometer av dette skal gå som ledning på land i Norge.

Ledningen går fra Ertsmyra i Sirdal, der Statnett bygger et anlegg for å knytte forbindelsen til det norske strømnettet, til Vollesfjord utenfor Flekkefjord. Der kommer sjøkabelen fra Tyskland i land, og sjøkabel og luftledning knyttes sammen.

 

 

en.

 

Spesialmaster
Dette er første gang Statnett bygger strømmaster spesielt tilpasset likestrøm. De er designet spesielt for denne linjen, og er litt smalere enn de mastene man vanligvis ser i det norske sentralnettet, som er hovedveiene i strømforsyningen. I tillegg er disse mastene høyere enn nabomastene enkelte steder.

– Grunnen til at mastene for likestrøm er litt større enn mastene for vekselstrøm, er at de har høyere spenning, forteller Eugen Hruska, som er prosjektleder for entreprenøren Dalekovod.

– Denne linjen har høyere spenning enn de andre mastene. Derfor trenger ledningen å komme høyere opp fra bakken, og noen av mastene blir dermed også høyere.

Likestrømsledningen bygges parallelt med ledningene som er del av Vestre Korridor, et prosjekt som sikrer nytt og oppgradert strømnett hele veien fra Kristiansand til Sauda.

Reduserer fotavtrykk i naturen
– Vi har valgt å samle ledningene ved siden av hverandre for å redusere fotavtrykket i naturen. Vi har beholdt en ledning som senere skal oppgraderes, revet en eldre ledning i deler av traseen som vi nå bygger, og så har vi bygget to nye ledninger: En for det norske nettet og en for NordLink til Tyskland, sier Miroslav Radojcic.

Byggingen av ledningen fortsetter for fullt også i sommer, og i august blir det merkedager for prosjektet. Da vil nemlig ledningen bygges ned til landtaket i Vollesfjord omtrent samtidig som kabelskipet Nexans Skagerrak kommer fra Halden med den første biten sjøkabel. Den skal installeres fra fjorden i Flekkefjord. Ledning og kabel knyttes så sammen i en egen stasjon. Hele forbindelsen mellom Norge og Tyskland skal være klar for prøvedrift i 2019 og kommersiell drift i 2020.

Fakta om NordLink-prosjektet

  • NordLink-prosjektet eies av Statnett sammen med den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske investeringsbanken KfW.
  • Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland.
  • Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5 – 2 milliarder euro.
  • Mellomlandsforbindelsen bidrar til gode klimaløsninger ved å være en viktig tilrettelegger for produksjon og bruk av fornybar energi på begge sider, samtidig som den styrker forsyningssikkerheten og bidrar til verdiskaping.

 

Kommentarer

kommentarer