Nyhetsartikkel

30 juni 2017

LVK holder jubileumslandsmøte i Tromsø 23. – 25. august

 

Årets landsmøte blir avholdt i Tromsø 23. – 25. august, med et spennende program om vannkraftens økende verdi og vertskommunenes rettigheter, skriver LVK på sine nettsider.

LVKs landsmøte en den viktigste arenaen for markering av kraftkommunenes posisjon i samfunnet. På årets landsmøte har vi invitert politikere som kan belyse verdien og betydningen av kraft og kraftkommuner, med innlegg fra blant annet Olje- og energiminister Terje Søviknes, frister LVK.

I år skal det også markeres at LVK fyller 40 år, med både innlegg og jubileumsmiddag.

Kraftprisene varierer, men vannkraftens verdi øker, som fornybar, utslippsfri og evigvarende naturressurs. Det er vassdragsressursenes verdi i den globale klimakampen, de fantastiske landskapsverdiene vassdragene utgjør og den verdiskaping vannkraften står for som er vertskommunenes bidrag til storsamfunnet. Landsmøtet i Tromsø vil også gi kommunene nyttig informasjon om LVKs arbeid for at denne naturkapitalen i alle former blir tatt vare på også lokalt.

Som tidligere år vil landsmøtet være møteplass for å dele lærdom og erfaringer med likesinnede fra andre kommuner, LVKs leder og sekretariat. Vel møtt!

Gå til påmelding og program med praktiske opplysninger ved å klikke her.

 

Kommentarer

kommentarer