Nyhetsartikkel

28 juni 2017

Nasjonal varedeklarasjon for strøm 2016

Den nasjonale varedeklarasjonen for 2016 viser at fornybar andel av kraften som ikke har opprinnelsesgarantier har gått opp med to prosentpoeng. Andelen kjernekraft har gått ned med ti prosentpoeng, mens andel fossil kraft øker med sju prosentpoeng i forhold til den nasjonale varedeklarasjonen for 2015.

NVEs regelverk pålegger norske kraftleverandører å informere sine kunder om opprinnelsen til kraften som ble solgt året før. Dette kalles en varedeklarasjon.

En kraftleverandør som leverer kraft med opprinnelsesgarantier kan basere sin varedeklarasjon på disse. Kraftleverandører som selger kraft uten opprinnelsesgarantier må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE. Den nasjonale varedeklarasjonen gjelder med andre ord for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp.

Opprinnelsesgarantiordningen er en europeisk merkeordning for strøm som gir mulighet til å dokumentere at det er produsert en gitt mengde kraft basert på en fornybar energikilde.

Den nasjonale varedeklarasjonen er beregnet med utgangspunkt i kraftproduksjonen i Norge, korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Derfor har den nasjonale varedeklarasjonen en annen sammensetning av energikilder enn den norske kraftproduksjonen.

 

Du kan lese mer om beregningsmetode for den nasjonale varedeklarasjonen her.

Les mer om den nasjonale varedeklarasjonen 2016 her

Les mer om opprinnelsesgarantier her.

 

Kommentarer

kommentarer