Nyhetsartikkel

28 juni 2017

Fælles forslag til bedre rammer for fleksibelt forbrug

Dansk Energi, iEnergi, Energinet og DI vil skabe bedre rammer for aktivering af fleksibelt forbrug med nyt fælles oplæg.

Med stigende mængder fluktuerende vedvarende energi fra vind og sol i vores elsystem kombineret med elektrificering, er der behov for at aktivere forbrugeren, så deres fleksible forbrug flyttes til tidspunkter, hvor der er tilstrækkelig kapacitet i elnettet, og hvor produktionen af vedvarende energi er stor.

En såkaldt «aggregator», der samler og puljer de forbrugsenheder, som i sig selv måske udgør et mindre volumen, kan hjælpe med at aktivere og nyttiggøre det fleksible forbrug i elsystemet. Som et bidrag til at forbedre rammerne for aggregatorer i el-markedet anbefaler en arbejdsgruppe bestående af iEnergi, Dansk Energi, DI og Energinet at implementere og facilitere fire markedsmodeller for aktivering af fleksibel el og integrere aggregator som en ny aktør i elmarkedet.

Vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge siger:

– Vi er nødt til at udvikle vores elmarked til at håndtere morgendagens produktion og forbrug. Derfor anbefaler vi fire modeller, som tilsammen skal skabe bedre rammer for at aktivere fleksibelt forbrug og produktion. Nu trækker vi – sammen med de øvrige aktører – i arbejdstøjet for at få indført de fire modeller i elmarkedet, så vi er klar til at servicere kunder, de ønsker at tilbyde deres fleksibilitet som ny, værdifuld  ressource i elmarkedet.

Kommentarer

kommentarer