Nyhetsartikkel

22 juni 2017

Ny krafteksportavtale drar i strømprisen

«Energiwende» i Tyskland har gitt en kraftproduksjon- boom. Infrastrukturen klarer ikke å følge utbyggingstakten. Det struper krafteksporten fra Danmark til Tyskland.

I løpet av det siste året har kun 10 prosent av eksportkapasiteten vært i bruk. Mye kraft blir innestengt i Norden.

Ny handelsavtale gir økt eksport
Sist uke meldte tyske og danske myndigheter at de var enige om en ny avtale i tråd med EUs handelsreglement. Den nye avtalen åpner for mer eksport fra Danmark til Tyskland allerede i juli.

Avtalen innebærer at kapasiteten skal femdobles de neste tre årene, og mer kraft vil bli eksportert ut av Norden. Ukens nyhet førte til et litt hopp i kraftkontraktene for årene fremover.

Ny svensk kjernekraftreaktor stengt
Fra Sverige ble det i forrige meldt at Oskarshamn 1 stenges ned for godt etter at reaktoren fikk en driftsstans. Nedleggelsen skjer ti dager før opprinnelig plan, og reaktoren, som har produsert 110 TWh over 45 år, er nå historie.

To av tre reaktorer på Oskarsborg er nå lagt ned, og det er spennende å se om den siste reaktoren overleverer konkurransen i markedet. Det vet vi mer om mot høsten.

Grafene fra sending kan lastes ned her.

LOS Energy Kraftkommentar på YouTube

Kommentarer

kommentarer