Nyhetsartikkel

22 juni 2017

Fornybar energi er førstevalget i en omstillingsivrig verden

Bloomberg ser med deres New Energy Outlook fram til et energisystem i 2040, hvor vind og sol står for halvdelen av verdens elkapacitet.

Analytikerne fra Bloomberg har offentliggjort deres årlige New Energy Outlook, der analyserer på det globale energisystem. Rapporten understreger nogle af de tendenser, som flere allerede har peget på: Der er sket et skred i de vedvarende energiteknologier. Vedvarende energi er ikke længere den svære, men nødvendige energiteknologi. Det er i mange tilfælde det naturlige valg.

Bloomberg forudser, at vind og sol vil udgøre næsten halvdelen af den installerede elkapacitet i 2040. I dag er tallet på 12%. For at nå det, kræver det, at der bliver investeret tre gange så meget i vedvarende energi som i fossile brændstoffer.

Omstillingen til vedvarende energi er ikke blot et håb om en fremtidig udvikling men en reel forudsigelse, når vedvarende energi presser de fossile brændsler ud. Bag skiftet ligger der et fortsat betydeligt fald i omkostningen ved at bygge vedvarende energi.

Bloomberg forventer, at vi i 2040 kan få mere end dobbelt så meget strøm for hver krone vi investerer i sol og landvind. Når de ser på havvind, er det forventede fald endnu større. Havvinden forventer Bloomberg, vil blive mere end 70% billigere i 2040. Det store prisfald skyldes forventningen til en fortsat teknologisk udvikling, øget konkurrence og en produktion i langt større skala end i dag.

– Det er godt, når Bloomberg blandt flere andre peger på, at den vedvarende energi brager ind til fordel for de fossile brændsler, udtaler chefkonsulent fra Dansk Energi Torsten Hasforth.

– De præcise tal mere end 20 år ude i fremtiden er naturligvis gætværk, men tendensen er klar. Måske er Bloomberg endda for konservative i deres bud, når de først i 2030 forventer, at vind og sol begynder at udkonkurrere kul. I en europæisk sammenhæng med de rette rammer kan denne udvikling godt komme tidligere, siger Torsten Hasforth.

Bloomberg forventer, at kun en tredjedel af de kulkraftværker, der er planlagt i dag, vil ende med at blive bygget.

Relaterede links

Kommentarer

kommentarer