Nyhetsartikkel

20 juni 2017

Klimaministre mødtes om EU’s CO2-mål

Mandag mødte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt sine europæiske modparter i Luxembourg for at diskutere, hvordan EU kan nå målet om at udlede 30 procent mindre drivhusgas uden for kvotesektorerne.

EU skal samlet set udlede 30 procent mindre CO2 i de ikke-kvotebelagte sektorer for at nå det samlede klimamål i 2030. Men hvordan de 30 procent præcis nås, bliver resultatet af et kompliceret regnestykke, der både skal medregne medlemsstaternes økonomi, deres tidligere indsats og deres forvaltning af landbrugsjord og skove.

Mandag mødtes EU’s ministerråd i Luxembourg for at forhandle, hvordan regnestykket skal se ud. EU-Kommissionen har foreslået en indsatsfordeling mellem medlemsstaterne, hvor Danmark i 2030 skal udlede 39 procent mindre CO2 fra transport, landbrug og individuel opvarmning end i 2005.

Denne såkaldte indsatsfordeling betragtes som nogenlunde accepteret af medlemsstaterne. Forhandlingerne drejer sig derfor nu mere om, hvor stor fleksibilitet medlemsstaterne skal have. Her lægger den danske regering vægt på, at Kommissionens forslag indeholder en balance.

– Alle har meget på spil, men da Kommissionens forslag afspejler en nøje afmålt balance, kan enkeltelementer ikke uden videre bringes i spil, sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i den offentlige del af mødet.

Hos Dansk Energi følger afdelingschef Stine Leth Rasmussen også forhandlingerne tæt. Hun mener, at den grønne omstilling i energisektoren er et oplagt håndtag til at nå Danmarks klimamål, også i transportsektoren og opvarmning:

– Det er en stor opgave, vi står over for. Det er vigtigt især at få gjort noget ved transporten, der er et klimamæssigt smertensbarn. Her kan den stadigt grønnere strøm løse en stor del, og det betyder også, at man undgår at give dansk landbrug klimabyrder, som stiller dem ringere end deres globale konkurrenter, siger hun.

– Men hvis vi vil have den grønne strøm ind og olie og gas ud, skal vi have en markant sænkelse af elafgiften, påpeger Stine Leth Rasmussen.

En analyse fra Dansk Energi viser, at elektrificering af transport og opvarmning har potentialet til at reducere Danmarks CO2-udledning uden for kvotesektoren med op til 18 mio. tons. Energistyrelsen forventer, at Danmark skal reducere samlet ca. 28 mio. tons CO2 i perioden.

Kommentarer

kommentarer