Nyhetsartikkel

04 juni 2017

​Telia Norge sikret frekvenser på vei mot 5G

Telia Norge sikret seg viktige ressurser i 900-frekvensauksjonen som nylig ble avsluttet. De attraktive frekvensene danner bærebjelken i mobilnettinfrastrukturen til Telia Norge, og vil bli viktige på veien mot utbygging av 5G. Det er godt nytt for alle norske mobilkunder.

– Vi er godt fornøyd med utfallet av auksjonen og kan love at de naturressursene som frekvensene er vil komme samfunnet og alle innbyggerne i Norge til gode. Vårt 4G-nett ble nylig kåret til Norges beste for andre år på rad, og disse frekvensene vil sikre vår fremtidige evne til å være en digital tilrettelegger samt bli en viktig brikke på veien mot tingenes internett og 5G-samfunnet, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

Frekvensressursene i det såkalte 900-båndet er teknologinøytrale, og danner på mange måter bærebjelken i mobilnettinfrastrukturen til Telia Norge. Frem til i dag har disse frekvensene blitt brukt til å bygge ut både 2G og 3G, men i fremtiden vil de også benyttes til utbygging av både 4G og 5G.

– Alle frekvensressurser er naturligvis viktige for å bygge en best mulig mobilnettinfrastruktur. Den raske teknologiske bruker- og tjenesteutviklingen stiller stadig økte krav til mobilnettet, og Telia Norge vil fortsette å investere betydelig i nettverkskvalitet, dekning og kapasitet for å gi alle kunder i vårt nett de beste kundeopplevelsene. Rammeverket for 5G-satsingen begynner å komme på plass, men vi er fortsatt utålmodige når det gjelder å få en avklaring på hva som vil skje med frekvensressursene i det såkalte 700-båndet, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge.

Kommentarer

kommentarer