Nyhetsartikkel

01 juni 2017

Solcelleforslag møder hård kritik: Indgreb efter indgreb forvirrer

Opdateret: Dybt uhensigtsmæssigt med solcelleindgreb i tide og utide, skriver mange høringsparter, der også kritiserer, at lovforslaget får virkning for økonomien i allerede opsatte anlæg.

»Politiske indgreb, der ikke styrker tilliden til de politiske rammevilkår.«

»Dybt uhensigtsmæssigt, at der i tide og utide laves indgreb med tilbagevirkende kraft.«

»De mange indgreb i de senere år har foranlediget en form for ‘stop-and-go’-regime i forhold til egenproduktion af VE-el, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.«

Sådan lyder nogle af de mange kritiske kommentarer fra organisationer som Dansk Energi, Dansk Byggeri og Dansk Industri og mange flere i de 20 høringssvar, der kom ud af en blot fire dage lang høringsperiode på regeringens lovforslag om at ændre vilkårene for solcelle-ejere markant for femte gang siden 2012, skriver Ingeniøren.

Læs også: 7.000 solcelleanlæg rammes af nyt hovsa-indgreb

Lovforslaget, som blev fremsat tirsdag 23. maj, skal bremse en forventet solcelleudbygning.

Ikke ved at sløjfe nogle støtteordninger – for de er allerede væk. Men ved at ændre principperne for modregning af ejerens elforbrug i produktionen fra solcelle-anlægget. Det sker i dag på timebasis, men forslaget er, at det nu skal ske i øjeblikket.

Forslaget skal gælde for eksisterende og nye anlæg over 6 kW.

Læs også: Solcelle-lovforslag slukker for solceller på lejeboliger

Mindre hovsa, tak
I høringssvarene går det også igen, at parterne i stedet for endnu et hovsa-indgreb efterlyser en langsigtet finansieringsløsning for solceller, hvilket vil indbefatte en omlægning af energiafgifterne.

I dag betragtes en produceret og ‘selvforbrugt’ kWh solcellestrøm som et tab for afgiftssystemet og dermed for staten.

Energiforum Danmark skriver således: ‘Vi anerkender, at der er behov for oprydning i de forskellige afgifter på energiområdet, men havde hellere set en sammenhængende og langtidsholdbar løsning end endnu en lappeløsning, der trækker i den forkerte retning.’

Læs også: Københavns Kommune tvinges til at købe egen solcelle-strøm til overpris

Og fra brancheorganisationen Tekniq lyder det: ‘Vi anbefaler, at lovforslaget udskydes og afventer et samlet VE-udspil, som sikrer, at elproducerende VE-teknologier får det optimale samspil i det fremtidige danske energisystem.’

Indgreb med tilbagevirkende kraft
Endelig påtaler mange høringssvar, at forslaget får virkning med tilbagevirkende kraft på allerede foretagne investeringer, hvilket de finder kritisabelt:

Læs også: Igen-igen: Nyt hovsa-indgreb mod solceller stemt igennem

‘Kritisabelt at der ændres i rammebetingelserne for de anlæg, som allerede er tilsluttet,’ anfører Dansk Solcelleforening.

Et kollegium i Albertslund, Danmarks Internationale Kollegium, skriver frustreret, at kollegiet netop har færdiggjort og ibrugtaget et nyt 200 kW solcelleanlæg til en værdi af 4 mio. kr., og at forslaget vil ændre radikalt på investeringens rentabilitet.

Læs også: Solcelle-lovforslag vil blot øge salget af batterianlæg

Energiforum Danmark skriver, at der er tale om en lappeløsning, der ikke bare ændrer betingelserne for fremtidige anlæg, men også ændrer forudsætningerne for allerede eksisterende anlæg.

Les mer i Ingeniøren

Kommentarer

kommentarer