Nyhetsartikkel

26 mai 2017

Region Skåne väljer miljömärkt el från Bixia

Elbolaget Bixia har tecknat avtal med Region Skåne som innebär att man under en fyraårsperiod (170701-210630) levererar cirka 600 miljoner kWh förnybar miljömärkt el till regionens verksamheter.

Avtalet innebär också att Bixia köper vindkraft från Region Skåne vars kraftverk producerar cirka 55 miljoner kWh per år.

– Vi är både glada och stolta över att ha fått fortsatt förtroende från Region Skåne. Framförallt är vi glada över den klimateffekt det innebär när en så stor aktör väljer förnybar miljömärkt el, säger Eric Wennberg, försäljningschef på Bixia, enligt ett presssmeddelanden.

Region Skåne har valt den enda miljömärkta elen som finns i Sverige idag och som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Utöver att elen kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten bidrar regionen till

Naturskyddsföreningens fonder för konkreta miljöinsatser och energieffektivisering, det gör märkningen till en av de tuffaste i världen.

Avtalet innebär också att Bixia kommer att förvalta Region Skånes finansiella portfölj som kommer att skötas av Bixias krafthandlare i Växjö som har finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel.

Närproducerad el
Historiskt har man sagt att el är en lågintresseprodukt men på Bixia märker man att den inställningen har förändrats i takt med att kunderna börjar ställa krav.

– Allt fler kunder bryr sig om var elen de köper kommer ifrån och det gynnar oss på Bixia. Vi är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från lokala producenter och satsar långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med våra kunder, säger Eric Wennberg.

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och   Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från 1200  anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Kommentarer

kommentarer