Nyhetsartikkel

24 mai 2017

Svorka fikk et overskudd på 17,1 millioner

Svorka kan vise til en tangering av fjorårets historisk gode resultat på MNOK 17,1.

Dette er et resultat som kommer eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa til gode i form av skatter, arbeidsplasser, utbytte og lokal støtte til lag og foreninger. Selskapet har samtidig blikket rettet mot fremtiden, og tar nå grep for å sikre vekst også på sikt.

– Svorka er et viktig selskap regionalt. I et normalår kjøper vi tjenester fra det lokale næringslivet på nærmere MNOK 50, og vi bidrar med lokale sponsormidler på inntil 1 MNOK per år. Svorka planlegger også investeringer i størrelsesorden 200 MNOK de neste fire årene, og det gjør oss til en av de største investorene på Indre Nordmøre, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær i en pressemelding.

En viktig bidragsyter lokalt
Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom bygging av fjernvarmesentral, administrasjonsbygg, kraftutbyggingsprosjekter, damrehabilitering og bredbåndsprosjekter. Svorka har fokus på å benytte lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet, og har i 2016 kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 47,3.

En aktiv støttespiller gjennom lokal sponsing
Svorka tar ansvar i lokalmiljøet gjennom betydelige bidrag til lokale organisasjoner og arrangement. Totalt har Svorka i 2016 bidratt med MNOK 1,0 til gode formål i regionen.
For Svorka er det viktig å gi litt til mange fremfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud.

Skaper verdier for eierne
Svorka bidrar også med utbytte til eierne Surnadal kommune, Rindal kommune, Halsa kommune og Møre og Romsdal Fylke. Utbytte for 2016 ble på MNOK 6,0, i tillegg til rente på ansvarlig lån til eierne på MNOK 2,0. Svorka sine kraftverk bidro med konsesjonskraft til Surnadal kommune og Halsa kommune til en verdi av MNOK 1,8, i tillegg kommer også eiendomsskatt til eierkommunene for 2016 som utgjør MNOK 3,2. Totalt har Svorka bidratt med MNOK 12,0 til våre eiere i 2016.

NWL_9968 foto Lediard.jpg

Fokus på å ivareta høy leveringssikkerhet
Svorka har i 2016 arbeidet med mange vedlikeholds- og investeringsprosjekter på nettinfrastrukturen for å sikre høy leveringssikkerhet. Et større prosjekt er rehabiliteringen av høyspent-linjen fra Bele til Flessen. Det er kontinuerlig fokus på forbedring av nett for å minimere konsekvenser av fremtidige hendelser. Innen 01.01.2019 skal alle innbyggere i Norge ha innført elektroniske strømmålere, og for Svorka vil de elektroniske strømmålerne komme på plass i løpet av første halvår 2018.

Sikrer fremtidig vekst gjennom markedsutvidelse
Året 2016 har vært preget av økt satsing på bredbånd i Svorka, og selskapet har investert betydelige beløp det siste året. Den nye geografiske satsingen har vært i deler av
Sør-Trøndelag. Svorka skal fortsatt satse i eksisterende geografiske områder, men må også satse i nye områder for å sikre vekst for fremtiden.

Prosjektleder fiber Svorka.jpg

Med blikket rettet mot fremtiden
I løpet av et lite tiår har flere bransjer gått igjennom store forandringer. Digital disrupsjon har endret vårt forbruksmønster på flere områder, og mange mener nå at energibransjen er den neste sektoren som står for tur.

Å være en viktig bidragsyter i eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa inngår i Svorkas verdier. Svorka ruster seg for nye tider, og forventer at det vil komme endringer både for kundene og selskapet i de nærmeste årene. Med økende digitalisering vil kompetansen selskapet trenger endre seg, og måten kunder møter Svorka på vil også være annerledes enn i dag. Med store omveltinger, er Svorka opptatt av å utvikle seg på en måte som bevarer posisjonen til selskapet. Selskapet ser positivt på det som skjer i bransjen, og mener vi går ei spennende framtid i møte.

Dette skriver Svorka i en pressemelding tirsdag.
Link til komplett årsrapport 2016 for Svorka

Dette er et resultat som kommer eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa til gode i form av skatter, arbeidsplasser, utbytte og lokal støtte til lag og foreninger. Selskapet har samtidig blikket rettet mot fremtiden, og tar nå grep for å sikre vekst også på sikt.

– Svorka er et viktig selskap regionalt. I et normalår kjøper vi tjenester fra det lokale næringslivet på nærmere MNOK 50, og vi bidrar med lokale sponsormidler på inntil 1 MNOK per år. Svorka planlegger også investeringer i størrelsesorden 200 MNOK de neste fire årene, og det gjør oss til en av de største investorene på Indre Nordmøre, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

En viktig bidragsyter lokalt
Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom bygging av fjernvarmesentral, administrasjonsbygg, kraftutbyggingsprosjekter, damrehabilitering og bredbåndsprosjekter. Svorka har fokus på å benytte lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet, og har i 2016 kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 47,3.

En aktiv støttespiller gjennom lokal sponsing
Svorka tar ansvar i lokalmiljøet gjennom betydelige bidrag til lokale organisasjoner og arrangement. Totalt har Svorka i 2016 bidratt med MNOK 1,0 til gode formål i regionen.
For Svorka er det viktig å gi litt til mange fremfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud.

Skaper verdier for eierne
Svorka bidrar også med utbytte til eierne Surnadal kommune, Rindal kommune, Halsa kommune og Møre og Romsdal Fylke. Utbytte for 2016 ble på MNOK 6,0, i tillegg til rente på ansvarlig lån til eierne på MNOK 2,0. Svorka sine kraftverk bidro med konsesjonskraft til Surnadal kommune og Halsa kommune til en verdi av MNOK 1,8, i tillegg kommer også eiendomsskatt til eierkommunene for 2016 som utgjør MNOK 3,2. Totalt har Svorka bidratt med MNOK 12,0 til våre eiere i 2016.

NWL_9968 foto Lediard.jpg

Fokus på å ivareta høy leveringssikkerhet
Svorka har i 2016 arbeidet med mange vedlikeholds- og investeringsprosjekter på nettinfrastrukturen for å sikre høy leveringssikkerhet. Et større prosjekt er rehabiliteringen av høyspent-linjen fra Bele til Flessen. Det er kontinuerlig fokus på forbedring av nett for å minimere konsekvenser av fremtidige hendelser. Innen 01.01.2019 skal alle innbyggere i Norge ha innført elektroniske strømmålere, og for Svorka vil de elektroniske strømmålerne komme på plass i løpet av første halvår 2018.

Sikrer fremtidig vekst gjennom markedsutvidelse
Året 2016 har vært preget av økt satsing på bredbånd i Svorka, og selskapet har investert betydelige beløp det siste året. Den nye geografiske satsingen har vært i deler av
Sør-Trøndelag. Svorka skal fortsatt satse i eksisterende geografiske områder, men må også satse i nye områder for å sikre vekst for fremtiden.

Prosjektleder fiber Svorka.jpg

Med blikket rettet mot fremtiden
I løpet av et lite tiår har flere bransjer gått igjennom store forandringer. Digital disrupsjon har endret vårt forbruksmønster på flere områder, og mange mener nå at energibransjen er den neste sektoren som står for tur.

Å være en viktig bidragsyter i eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa inngår i Svorkas verdier. Svorka ruster seg for nye tider, og forventer at det vil komme endringer
både for kundene og selskapet i de nærmeste årene. Med økende digitalisering vil kompetansen selskapet trenger endre seg, og måten kunder møter Svorka på vil også være annerledes enn i dag. Med store omveltinger, er Svorka opptatt av å utvikle seg på en måte som bevarer posisjonen til selskapet. Selskapet ser positivt på det som skjer i bransjen, og mener vi går ei spennende framtid i møte.

Dette skriver Svorka i en pressemelding tirsdag.
Link til komplett årsrapport 2016 for Svorka

Kommentarer

kommentarer