Nyhetsartikkel

11 mai 2017

Tilskudd til videre planlegging av fullskala industriell utnyttelse av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge 2 mill. kroner til tilrettelegging for videre planlegging av fullskala industriell utnyttelse av CO2 ved Finnfjord AS i revidert budsjett 2017.

-Det er positivt å se initiativ fra næringslivet som bidrar til alternativ bruk av CO2 og som samtidig gir økt verdiskaping og mulige fremtidige arbeidsplasser. Vi viser med dette tilskuddet at vi satser på industrien, reduksjon i klimagassutslipp, og flere arbeidsplasser i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Finnfjord AS arbeider med CO2-fangst for bruk, ikke lagring. Bruk av CO2 skal gi økt verdiskaping gjennom produksjon av alger som inngår i drivstoff og oppdrettsfôr. Prosjektet er ikke et fullverdig klimatiltak med permanent lagring av CO2, men et prosjekt som viser hvordan CO2 kan brukes som innsatsfaktor for økt verdiskaping. I samarbeid med Universitetet i Tromsø har Finnfjord AS definert en målsetting om å etablere et nasjonalt senter for CCU (carbon capture and utilisation). Algeprosjektet inngår som en del av dette, og skal nå gå inn i en pre-industriell fase der forsøket utvides for å teste om resultatene så langt kan reproduseres i større skala. Midlene regjeringen foreslår å bevilge til prosjektet skal anvendes i den videre planleggingen av fullskala utnyttelse av CO2 i industriell skala.

Kommentarer

kommentarer