Nyhetsartikkel

11 mai 2017

​Bull-aksjer og bear-råvarer

Den kraftige oksen (på engelsk: The Charging Bull) ble plassert på Wall Street i 1989 og var ment å være symbolet på optimisme. Statuen ble laget av Arturo Di Modeca som mente byen trengte ny motivasjon etter det tunge børskrakket i 1987.

Det globale finansmarkedet mener at glasset er halvfullt, mens råvaremarkedet opplever glasset som halvtomt, skriver LOS Energy i Ukas kraftkommentar og fortsetter:.

Optimismen knyttet til USAs 45. president, Donald Trump, dabber av, men Emmanuel Macron har gitt ny optimisme i Europa.

Bullish versus Bearish
Aksjemarkedene har steget til all-time-high, og markedene viser optimisme for videre vekst i økonomien i de fleste verdenshjørner. På finansspråket kaller vi dette «bullish». Da angriper oksen nedenifra og oppover. «Bearish» er strake motsetning til «bullish», og betyr at bjørnen angriper ovenfra og ned.

Råvaremarkedene er mette
I råvaremarkedene er det ikke like enkelt å få øye på optimismen som i finansmarkedet. Dette resulterer i et stadig press nedover i energiprisene. Markedene virker mettet av olje, kull og utslippsrettigheter. Betalingsviljen er derfor lavere.

Selv om analytikere og investorer forventer god økonomisk vekst fremover, er det ikke priset inn press på råvarer. Det kan bety at råvaremarkedene er bygd ut for å møte fremtidens energietterspørsel. En annen årsak kan være at veksten som kommer er mindre energikrevende enn hva vi har vært vant til.

Grafene fra sending kan lastes ned her.

 

LOS Energy Kraftkommentar på YouTube

Kommentarer

kommentarer