Nyhetsartikkel

08 mai 2017

Tredje energimarkedspakke – beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen

EØS-komiteen fattet fredag beslutning om å innlemme tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen.

Beslutningen er gjort med forbehold om Stortingets samtykke. Energimarkedspakken fra 2009 består av fem rettsakter og videreutvikler felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU.

 

Les mer på OEDs nettside

 

Kommentarer

kommentarer