Nyhetsartikkel

25 april 2017

Vil produsere alger av CO2

Finnfjord har vært en foregangsbedrift for energieffektiv produksjon. Nå tar bedriften et nytt kvantesprang og skal produsere alger av CO2 utslippet fra produksjonen.

-Vi har nå en pilot i drift der vi leder røykgassen gjennom en bioreaktor. Piloten har tre tanker med en samlet vannkapasitet på 26 000 liter og algene trives godt i dette miljøet. Ved industriell massedyrking av mikroalger må man tilsette CO2 og næringssalter i tillegg til sjøvann. Prosessen er en fotosyntese, og industrirøyken fra Finnfjord inneholder store mengder CO2, nitrogen som i kunstgjødsel, næringssalter, silisium og jern. I dag slipper vi ut om lag 300.000 tonn CO2. Om vi kan kommersialisere algeproduksjonen, vil vi kunne få klimagassene CO2 og NOx som del av verdikjeden og dermed redusere utslippene med ca 50%, sier administrerende direktør Finn-Henning Winterwoll i Finnfjord til Industriavisen

Piloten er et samarbeid med Universitet i Tromsø og samlet har vi investert et 10 talls millioner i prosjektet allerede. Det ligger et betydelig inntektspotensial i algeproduksjonen, og det er flere anvendelsesmuligheter som fiskefôr og biodrivstoff. Ser vi mot oppdrettsnæringen er det et stort behov for fiskefôr med marine omega 3 kilder, og primærprodusenten av omega 3 er jo nettopp fra alger.

-Vår første milepæl var at algene likte prosessen og overlevde. Det gikk veldig bra. Det er viktig å ha en robust og stabil produksjon av alger, og ikke minst se hvordan algene håndterer CO2 prosessen over tid; som hva de tar til seg av næringsstoffer. Produksjon av fiskefôr i marint miljø skaper de beste forutsetninger for næringsinnholdet. Det er et problem for oppdrettsnæringen i dag ettersom produksjon foregår utenfor det marine miljø. Det er en fantastisk tanke å kunne skape mat og løse mangel på ideelt fiskefôr samtidig som vi fortsetter en klimavennlig produksjon av ferrosilisium med betydelig reduksjon i utslipp av CO2 og NOx forklarer Winterwoll.

Les mer i Industriavisen

Kommentarer

kommentarer