Nyhetsartikkel

24 april 2017

Vanskelige forhandlinger i Helgeland Kraft

Generalforsamlingen i Helgeland Kraft 5. mai har potensial til å gå helt i stå.

Det skriver Helgeland Blad på lederplass og forklarer:

«Årsaken er at de største eierkommunene går inn for å definere en ny eierstrategi, blant annet med krav om profesjonelle styremedlemmer. De minste kommunene ser ut til å gå i mot dette. Dermed kan situasjonen oppstå at ny eierstrategi ikke oppnår nødvendig to tredels oppslutning. Men samtidig kan de største kommunene blokkere for et annet viktig vedtak, innføring av konsernmodell (med mer enn en tredel av stemmene).

Saken er at sittende styre og stell har stemt for låneopptak, brukt på ulønnsomme investeringer i milliardklassen, som kan bringe selskapet inn i en vanskelig økonomisk situasjon i mange år framover. Illustrerende er det siste vedtaket i bedriftsforsamlingen om å bygge ut Vassenden i Leirfjord til budsjettert 233 millioner. Kilder internt i selskapet hevder overfor Helgelands Blad at utbyggingen aldri kommer til å tjene penger, selv om strømprisene skulle stige betydelig – i likhet med flere andre mindre utbygginger de siste årene. Vi har bare ledelsens ord for at strømprisene skal begynne å stige fra år 2020, og da skal «alt» ordne seg.»

Les mer i Helgeland Blad

Kommentarer

kommentarer