Nyhetsartikkel

24 april 2017

Elektrificering er en vinderstrategi

Den hurtigste og billigste vej til et klimaneutralt Europa er at elektrificere. Olie, kul og gas skal derfor skiftes ud med strøm, som hele tiden bliver grønnere og grønnere. Men skatter og afgifter står i vejen. Det var budskabet på en konference i Bruxelles 19. april.
Elektrificering er en vinderstrategi. Det var hovedbudskabet på en konference i Bruxelles midt i april. I perioden 1990-2014 er CO2-intensiteten i elektriciteten i elnettet nemlig faldet med 35 procent, skriver Dansk Eneripå sine nettsider. Faldet fortætter i takt med, at sker markante fald i priserne på navnlig havvindmølleparker og solenergi. Derfor gælder det om at lade andre sektorer drage nytte af de investeringer, som elsektoren allerede har gjort. Sådan lød det fra Kristian Ruby, den danske generalsekretær for Eurelectric, der stod bag konferencen:
– At udnytte værdien af elektricitet vil være afgørende i bestræbelserne på at reducere CO2-udledningerne fra bygninger og transportsektoren, som tilsammen står for to tredjedele af Europas drivhusgasser, sagde Kristian Ruby blandt andet.
Generaldirektør for EU-kommissionens kontor for energi, Jos Debelke, var enig:
– Elektrificering er den hurtigste og billigste vej til klimaomstillingen.
Alligevel er elregningen hårdt plaget af skatter og afgifter, og det er en reel forhindring, fremhævede formand for Eurelectics Retail Committee, portugiseren António Coutinho. Han pegede samtidig på, at der er en uhensigtsmæssighed i den måde, som forbrugerne betaler for strømmen på:
– I de fleste lande i Europa betaler forbrugerne elafgift og betaling for at være koblet på elnettet baseret på deres forbrug, altså per forbrugt kilowatt-time, selvom de underliggende omkostninger i meget stort omfang er uafhængige af, om man bruger meget eller lidt strøm. Det afholder kunderne at forbruge strømmen, selvom den i stor udstrækning er der, sagde António Coutinho.
Henrik Gunnertoft Bojsen, chefkonsulent i Dansk Energi, var inviteret til  konferencen i Bruxelles for at fortælle om den danske situation.
– Danske elkunder er de suverænt mest skatteplagede i Europa.  For en gennemsnitlig dansk husholdning er det kun 13 procent af elregningen, der går til at betale for selve strømmen. 19 procent er betaling for at få strømmen transporteret. Resten, nemlig 68 procent er hhv. elafgift på 35 pct., PSO-betaling på 13 pct. og moms, der udgør 20 pct. af den samlede elregning. Det er uholdbart, når det netop er strøm, som vi skal bruge mere af.  Derfor er det et godt første skridt af flytte PSO-betalingen væk fra elregningen, men det er klart, at vi har brug for at gå meget længere, sagde Henrik Gunnertoft Bojsen.

 

Kommentarer

kommentarer