Nyhetsartikkel

21 april 2017

Strømprisutviklingen fremover

Kraftmarkedet er fremdeles i en underskuddsituasjon til tross for at været over Skandinavia er lavtrykksdominert, skriver Jan Jansrud, markedsdirektør i Gudbrandsdal Energi.

Tall og prognoser pr. 11.04.2017.

Hydrologisk balanse (summen av magasinfyllingen, snøen som ligger i fjellet og tilsig fra elver og terreng) har vært og er under normalen for årstiden. Til tross for det har strømprisene holdt seg på et akseptabelt nivå.

Spotprisene var relativt høye på slutten av fjoråret, men strømprisene har lagt seg på et lavere nivå hittil i 2017. Det ligger an til noe lavere strømpriser i 2017 sammenlignet med 2016.

Spotpriser-april-2017-3

Spotprisen i uke 14 for Sør-Norge ligger høyere enn på samme tid i fjor.

Spotprisene for kunder i Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge har vært omtrent på samme nivå som Oslo og Østlandsområdet, strømprisen i Troms og Finnmark har ligget på et lavere nivå.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?
Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er  6,0 TWh under normalen for årstiden. Det meldes om 3,5  TWh mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn.

Magasinfyllingen er på 31,5 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 34,2 %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 99 % av full produksjon. Vattenfall vill stenge ned kjernekraftreaktorene Ringhals 1 i 2020 og Ringhals 2 i 2019. Oscarshamn vil bli stengt i 2017.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 34 øre/kWh som er en del høyere enn spotprisene i øyeblikket. Som følge av det har den termiske produksjonen blitt noe redusert.

Forbruket i Skandinavia er på ca 41 700 MW. Det produsere ca 18 200 MW fra vannkraft,

6 100MW fra termisk,  5 900 MW fra vind, 11 700 MW fra kjernekraft og 900 MW uspesifisert.

Hva er spotpris?
Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering
I øyeblikket har vi et gunstig strømprisnivå. Vi har noe underskudd på vann i magasinene men til tross for det ser strømprisene ut til å falle noe inn mot sommeren.

Årlige strømutgifter historisk og forventet. Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser ser ligger det an til noe rimeligere strømpriser i år sammenlignet med fjoråret. Ca kr. 7 000 i årlige strømutgifter for 2017. Tallene er reelle frem til dags dato, resten av året er prognose.

Årsforbuk-kunder-april-2017

KRONIKK av Jan Jansrud, markedsdirektør i Gudbrandsdal Energi.Innlegget ble først publisert på GE avisa

Kommentarer

kommentarer