Nyhetsartikkel

19 april 2017

I 2016 ble det bygget ut mer solkraft enn vindkraft

Totalt over 2000 GW fornybar kraftkapasitet i verden.

I fjor ble det bygget 161 GW fornybar energi i verden, ifølge International Renewable Energy Agency (IRENA).

Med dette er det totalt bygget over 2000 GW kraftkapasitet med fornybar energi globalt, ifølge organisasjonen.

Sol større enn vind
Økningen i fornybarkapasitet i 2016 utgjør 8,7 prosent ifølge organisasjonen.

I 2016 ble det bygget 51 GW vindkraft, mot 71 prosent solkraft. Til sammenlikning ble det bygget ut 30 GW vannkraft.

2016 var første gang siden 2013 at vekst i installert solkraft var større enn vekst i installert vindkraft.

  • Norske soltall for 2016: – Det er flere tak å ta av, vi har så vidt bare skrapt litt i overflaten

    Her ble det bygget ut mest
    Mesteparten av solkraften ble i fjor bygget ut i Asia. Av dette ble 34 GW bygget ut i Kina, 8 GW i Japan og 4 GW i India. USA er også høyt oppe på listen, der ble det bygget ut 11 GW. I Europa ble det bygget ut 5 GW, mesteparten i Tyskland og Storbritannia.

Tre fjerdedeler av vindkraft-utbyggingene i fjor (målt i installert effekt) skjedde i bare fire land. Kina bygget ut 19 GW, USA 9 GW, Tyskland 5 GW og India 4 GW.

Halvparten av vannkraftutbyggingene i fjor (målt i installert effekt) skjedde i to land:  Brasil og Kina bygget til sammen ut 14,6 GW, skriver Teknisk Ukeblad.
Kilde: Teknisk Ukeblad

Kommentarer

kommentarer