Nyhetsartikkel

16 april 2017

Ulønnsom utenlandskabel

Statnett får kritikk av Riksrevisjonen for dårlig kvalitet på beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det har vi hevdet lenge.

Det skriver Leif Sande, forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi.

 

Vi er spesielt misfornøyd med analysen som er gjort av lønnsomheten i den såkalte englandskabelen.

På Arbeiderpartiets landsmøte kommer Statnetts kabel til Storbritannia opp til diskusjon. Tre fylkesårsmøter har krevd at konsesjonens samfunnsøkonomiske lønnsomhet blir gjennomgått på ny. Kabelprosjektet er under utvikling, men kabelen skal ikke legges før i 2018–2021. Derfor er det mulig å foreta en reell ny vurdering av prosjektet.

På Hordaland Arbeiderpartis årsmøte foreslo AUF følgende tillegg til Arbeiderpartiets nye partiprogram: «Det må gjennomføres en ny vurdering av Statnetts konsesjon for kabel til Storbritannia, ut fra om denne kabelen er samfunnsøkonomisk lønnsom.»

Spesielt fire forhold mener vi må utredes grundig:

• Prisgjennomslaget mot industrien. Anslagene varierer fra å være i grenseland av hva som kan tåles til over 20 øre som vil utradere hele industrien. Her er det viktig å få utredet hva som kan bli «worst case». Skal man bygge kabelen og utradere industrien, kan det være greit å vite hva man gjør.

• Konsekvensene av Brexit er ikke vurdert. Det sies at man har fått en garanti om at bortfallet av 265 millioner kroner i EU-finansiering ikke skal bety noe. Det må tas med en klype salt.

• Det er grunn til å tro at gassalget til Storbritannia går ned dersom vi erstatter gasskraft med elektrisk strøm i kabel. Det gir et tap for Norge som ikke er regnet på. Vi har fått det beregnet til ca 1 milliard kroner årlig.

• Det er ikke gjort beregninger som viser hvor mye den norske strømprisen øker.

Det er ikke bare industri og vanlige folk som vil merke økte strømpriser. Også i offentlig sektor vil dette merkes. For alle betaler strømregninger, barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kulturbygg og idrettshaller. All offentlig virksomhet har store energikostnader. Når strømprisene stiger, må alle justere budsjettene.

 

Leif Sande
Forbundsleder Industri Energi

Kommentarer

kommentarer