Nyhetsartikkel

31 mars 2017

Professor i energi blir lederskriben

Tomas Kåberger blir en av dagstidningen ETC Göteborgs nya ledarskribenter.

Han är också professor i industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Japan Renewable Energy Foundation, styremedlem i Vattenfall med mera.

Varför är du så intresserad av energifrågan?
– Energifrågor har intresserat mig väldigt länge och jag har alltid frustrerats över att det har funnits så goda tekniska möjligheter att lösa energiproblem bättre med än vad man har gjort i praktiken. Successivt så har jag lärt mig att det inte bara är tekniska möjligheter utan också ekonomiska möjligheter och att mycket av problemen har att göra med samhällets institutioner, strukturer och politisk maktfördelning. I takt med att jag lärt mig de här olika perspektiven har jag också tyckt att det är ännu roligare att kunna bidra till en bra utveckling. Jag har ju också fått möjlighet att bidra inte bara i Sverige utan även i Kina, Japan, och nu jobbar jag lite med Indien också. Det är kul att se att man utvecklingen är på väg att gå i en bättre riktning.
Les mer i ETC.se

Kommentarer

kommentarer