Nyhetsartikkel

30 mars 2017

Telge Energi och konsultföretaget Lindfalken AB samarbetar om energiskattefrågor

30Telge Energi och Lindfalken AB har inlett ett samarbete som innebär att Telge Energi kan erbjuda sina företagskunder Lindfalkens tjänster inom områdena energiskatter och elcertifikat.

Konkret innebär samarbetet att Telge Energis kunder får hjälp med att betala rätt skatter och rätt avgifter.

– Vår huvudverksamhet är att erbjuda 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Tack vare samarbetet med Lindfalken kan vi nu erbjuda en tjänst som våra företagskunder verkligen efterfrågar, fortsätter han. Detta ligger helt i linje med vår affärsutveckling där vi förutom med Lindfalken har ett nära samarbete med flera andra aktörer för att stärka våra positioner inom elbranschen med fokus på hållbarhet och kundnytta, säger Mats Fagerström, VD för Telge Energi.

Jonas Klang, VD för Lindfalken AB, säger att samarbetet innebär ett viktigt steg för att möta behovet av dessa tjänster.

– Vi är glada att Telge Energi valt oss till samarbetspartner, vi vet att de har det största förtroende hos sina kunder i elbranschen, säger han. Rent konkret innebär det här att vi tillsammans kan erbjuda såväl nuvarande som framtida kunder hjälp med att betala rätt energiskatter och elenergiavgifter.

Mats Fagerström hos Telge Energi lyfter att många av kunderna tycker att skatteområdet och då framför allt energiskatter, är ett komplicerat område.

– Energiskatter och elcertifikat är kategorier som många idag inte behärskar, säger han. Därför är Lindfalkens kompetens för våra företagskunder nog så viktig, inte minst med tanke på att våra företagskunder representerar flera olika branscher och verksamheter.

Jonas Klang understryker att det är viktigt att se till att kunderna betalar rätt skatter.

– Det är ju en fråga om att varken betala för lite eller för mycket, säger han. Vi har under många år noterat att alltför många företag betalar fel, och då i de flesta fall för mycket. Det här är pengar som företagen skulle behöva bättre i andra delar av sin verksamhet.

Kommentarer

kommentarer