Nyhetsartikkel

30 mars 2017

Oljeleverandør snur seg mot offshore-vind

Etter oljekrisen ble både omsetning og tallet på ansatte halvert. Nå skaper to offshore vind-kontrakter på nesten 20 millioner kroner ny optimisme hos Imenco As.

– Vi ser ganske lyst på situasjonen i dag, sier administrerende direktør Geir Egil Østebøvik til Sysla.

Oppdraget med å utruste tre offshore vindmølleparker med korrosjonsbeskyttende utstyr fikk bedriften på Tysvær i Rogaland i fjor. I år er målet å øke vindmølle-omsetningen fra 20 til 40 millioner kroner.

Den vanskelige tiden
Imenco er en  leverandørbedrift til olje og gassindustrien, med hovedvekt på subsea, fyllestasjoner for helikopter og hydraulikk. I 2014 hadde bedriften 200 ansatte, i dag er det 100 igjen.  Omsetningen i det norske hovedselskapet, Imenco AS, er redusert fra 192 millioner kroner i 2014 til 109 millioner kroner i 2016.

Da oljebremsen gjorde at  store deler av markedet til bedriften forsvant, satte ledelsen seg umiddelbart ned og analyserte situasjonen. Det første de tok tak i var å redusere alle kostnadene. Dedikerte ansatte i firmaet ble plukket ut for å finne nye områder å satse på.

Ny fabrikk i Kina
Imenco-gruppen kjøpte opp bedriften Bauer Hydraulics høsten 2014. To kinesiske selskaper, med en fabrikk på 6000 kvadratmeter, fulgte med. Mye av produksjonen foregikk tidligere  i Polen, når krisen traff i 2014/15 var produksjonskostnadene der for høye i forhold til det markedet satte pris på.

Østebøvik sier den nye fabrikken i Kina ligger sentralt plassert og arealene er ypperlig for økt aktivitet.

Offshore vindmøller og aquakultur
De bestemte seg så raskt for å se seg om etter nye markeder. Konklusjonen var at de ville satse på to områder,  offshore vindmøller og fiskeoppdrett. Vindmøller til havs er det området de er kommet lengst med og da særlig monopodhavvindmøller. Møllene består av et stort rør som blir drevet ned i havbunnen, dette fører til at det ikke kan monteres utstyr på møllene før denne operasjonen er avsluttet.

Imenco har utviklet et anti korrosjonssystem som klyper seg fast på stålkonstruksjonen etter at installasjonen er stabil, et såkalt retrofit system. Det føres så en kabel fra klemmene til en anodebank som effektivt hindrer rust på konstruksjonen. Det benyttes en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) for å utføre operasjonen, og bedriften har også utviklet et verktøy til dette.

Kontraktene på litt under 20 millioner ble inngått med Geo Sea, Bladt Industries, Iemants Steel Constructions og Van Oord. Offshore vindmølleparkene som er blitt korrosjonsbeskyttet av Imenco er: Galloper Wind Farm i Storbritannia, Rente Wind Farm i Belgia og Veja Mate Windfarm i Tyskland.

Fikk støtte
I fjor høst fikk de 500.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å satse mot grønn energi, og 500.000 kroner rettet mot akvakultur. Dette er Østebøvik takknemlig for, han er fornøyd med regjeringens satsing på støtte til omstilling.

Videre framover ser Østebøvik  tre føtter som  Imenco skal stå på:

  • Korrosjonsbeskyttelse, mest mot offshore vindmøller
  • Oppdrettsmarkedet
  • Subsea, olje og gass aktivitet

Når det gjelder den nye satsingen på oppdrett, vil han ikke si mer enn at det gjelder et nytt overvåkingssystem basert på deres subsea-kameraer.

Venter bedre inntjening
Driftsresultatet i fjor endte på 5,3 millioner kroner, av en omsetning på 109 millioner.

– Vi har tatt betydelige investeringer i nye områder som offshore-vind og oppdrett i 2016, og forventer bedre inntjening i 2017, sier Østebøvik.

Foto: Arne Gunnar Olsen

Kommentarer

kommentarer