Nyhetsartikkel

30 mars 2017

Byggeforsker: Nyt byggedirektiv vil stoppe vindmøller og solceller

En ‘helvedes masse’ afbrænding af træpiller og brænde og en underminering af danske planer om flere solceller og vindmøller vil blive resultatet af et nyt direktivforslag fra EU, advarer byggeforsker.

»Gennemfører de det her, så vil de ødelægge årtiers indsats for at reducere energiforbruget i vores bygninger og omstille vores energisystem til vedvarende energi.«

Sådan lyder konklusionen fra forskningschef Søren Aggerholm fra Statens Byggeforskningsinstitut – Aalborg Universitet, skriver Ingeniøren.

Han har analyseret konsekvenserne af Europakommissionens forslag til et nyt ‘Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne.’ Og de er vidtrækkende.

I Danmark er strategien i dag først og fremmest at minimere energibehovet i både nye og gamle bygninger, fordi det er billigere end at opføre vindmøller og installere solceller og varmepumper. Men uanset hvor godt isolerede vores bygninger bliver, vil der altid være brug for energi. Derfor skal fossile energikilder over tid udskiftes med vedvarende energikilder baseret på sol, vind, geotermi og biomasse. I modsætning til dagens kraftvarmeværker producerer sol- og vindkraftværker kun strøm, og derfor er forventningen, at en større del af varmebehovet i vores bygninger fremover skal dækkes af elbaserede varmepumper.

Grøn omstilling forsvinder i brænderøg
Omstillingen kræver investeringer i elnettet, som kun kan betales af kunderne. Men den model undermineres af det nye direktiv, forklarer Søren Aggerholm.

»Det nye direktiv ændrer den måde, man vægter energieffektiviteten af de forskellige energiproduktionsformer. Gennemføres direktivet, så vil det eksempelvis i parcelhusområder være langt billigere at opfylde bygningsreglementens energikrav ved at installere en brændeovn eller et pillefyr, end selv den billigste varmepumpe eller fjernvarmeinstallation. Det betyder, at vi får en helvedes masse afbrænding af biomasse i de kommende år.«

Og selv om biomasse regnes som CO2-neutralt, så er det ikke lige så godt som vindmøller og solceller, mener forskningschefen.

»Begge dele betegnes jo som vedvarende energi, men vindmøller på havet eller i vandkanten er nok en bedre metode til at konvertere til vedvarende energi, end at fyre partikler op i luften ud over sig selv og ind over naboen.«

Vil samle kritiske lande
Søren Aggerholms analyse er lavet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som samarbejder med Energistyrelsen om at påvirke forslaget fra Europakommissionen. Hos Energistyrelsen er kontorchef Henrik Andersen enig i, at kommissionens udspil kan læses, som byggeforskeren gør det.

»Vi er ved at afklare, om kommissionen virkelig mener det i denne tolkning, og hvis de gør, så vil vi arbejde på at få så meget fleksibilitet ind i direktivet som muligt, så vi her i Danmark kan stille krav til klimaskærmens energieffektivitet.«

Læs også: Europæisk energieffektivitet i modvind

Energistyrelsen er i øjeblikket i gang med at se, om flere lande vil bakke op om at kræve direktivet ændret.

»Min fornemmelse er, at vi ikke står alene med vores synspunkter. Men hvis vi kan få andre lande – og især de tunge af dem – til at bakke op, så er det en anden situation.

Henrik Andersen forventer, at man i løbet af foråret får afklaret, om direktivforslaget bliver ændret.

Kommentarer

kommentarer