Nyhetsartikkel

27 mars 2017

2 mio. kroner til efteruddannelse af varmepumpe-installatører

Varmepumper er det bedste valg til opvarmning i de dele af landet, hvor der ikke er fjernvarme. De udleder ingen CO2, men udnytter derimod den strøm, der bliver stadigt grønnere.

Derfor er det glædeligt, at ministeren har fokus på varmepumper, lyder det fra Dansk Energi, efter han har afsat 2 mio. kroner til efteruddannelse af varmepumpe-installatører.

En evaluering af VE-godkendelsesordningen viser, at der i dag er cirka 70 uddannede VE-installatører under VE-godkendelsesordningen. Det er ikke mange, og derfor har energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) besluttet at afsætte 2 mio. kr. til tilskud til efteruddannelse af installatører af varmepumper.

Midlerne stammer fra energireservens pulje til udbredelse af varmepumper i landområder.

– Det glæder mig, at ministeren har fokus på varmepumper og vil være med til at øge udbuddet af installatører af varmepumper. Varmepumper er en af hjørnestenene, når vi skal bruge den stadigt grønnere strøm til opvarmning i langt højere grad end vi gør i dag. Og det skal vi, for det er det bedste alternativ til fossile brændsler, siger Richard Schalburg, chefkonsulent i Dansk Energi.

Kunder kan i dag finde installatører til varmepumper to steder: VarmePumpeOrdningen (VPO) eller gennem Energistyrelsens liste over VE-godkendte virksomheder. De to ordninger har til formål at sikre kvaliteten af installation af varmepumper.

 

Kommentarer

kommentarer