Nyhetsartikkel

21 mars 2017

5 skarpe om fremtidens energi ifølge basisfremskrivninge

Hvordan ser fremtidens energi i Danmark ud uden nye tiltag? Andelen af vedvarende energi vil falde, CO2-udledningen vil stige, og vi er langt fra at nå klimamålene.

Sådan lyder det fra chefkonsulent i Dansk Energi Torsten Hasforth, der har set på den fremskrivning af Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledninger af drivhusgasser frem mod 2030, som Energistyrelsen udgav mandag. Se fem konsekvenser af en energipolitik uden nye initiativer og aftaler.

1. En faldende andel af vedvarende energi i bruttoenergiforbruget frem mod 2030 fra 38 % til 35 %. Dermed er vi langt fra at nå regeringens mål om 50 % vedvarende energi i 2030.

2. En faldende andel af vedvarende energi i el- og fjernvarmeproduktionen frem mod 2030 fra 62 % i 2020 til 54 % i 2030.

3. Et stigende bruttoenergiforbrug på 10 % fra 730 PJ i 2020 til 803 PJ i 2030. Det flugter dårligt med EU’s overordnede målsætning om at reducere energiforbruget med 27 % frem mod 2030.

4. En øget samlet CO2-udledning, der stiger fra 44,8 mio. ton CO2 i 2020 til 50,9 mio. ton CO2 i 2030. Det er konsekvensen af, at kulforbruget stiger med 60 PJ svarende til ca. 2,8 mio. tons kul.

5. Et uopfyldt klimamål inden for landbrug, transport og husholdninger, hvor Danmark kun vil reducere sin drivhusgasudledning med 23 % –  langt fra et forventet mål om en reduktion på 39 %.

Kommentarer

kommentarer