Nyhetsartikkel

20 mars 2017

Vågkraftsparken dyrare än beräknat

Den planerade vågkraftsparken i Bohuslän har blivit dyrare än vad som var planerat. Bland annat är det kostnader för löner och konsulter som har stigit.

Enligt en rapport från företaget Seabased till Energimyndigheten finns det flera orsaker till varför vågkraftsparken utanför Smögen blivit mycket dyrare än planerat.

Lönerna har stigit, då projektet blivit kraftigt försenat och mer personal har fått anställas och externa konsulter har anlitats. Att placera vågkraftverken ute till havs har också blivit dyrare än beräknat, enligt Bohusläningen.

Projektet har hittills kostat 204 miljoner kronor, varav 91 miljoner kronor kommer från Energimyndigheten och 113 miljoner från Fortum. Ytterligare 47 miljoner kronor finns redan beviljade hos Energimyndigheten.

Kommentarer

kommentarer