Nyhetsartikkel

20 mars 2017

Utbygging av vindmøller på land stanses?

Udbygningen med landmøller til lands er presset både af uvished om økonomien og af naboer og kommuner, som vil have en større bid af kagen, end de får i dag.

Selv om vindmøller på landjorden er den billigste form for vedvarende energi i Danmark, så risikerer udbygningen med vindkraft ifølge energibranchen at gå i stå. Det skyldes især, at tilskuddet til landmøller forsvinder til næste år.

«Får vi ikke en afklaring om den fremtidige økonomi, risikerer vi et fuldstændigt stop for udbygningen med nye landmøller i en periode. Nye mølleprojekter tager lang tid at forberede,» siger adm. direktør i brancheorganisationen Dansk Energi Lars Aagaard. Midtjyder kan se frem til flere vindmøller og elbiler Han opfordrer Folketinget til en hurtig afklaring.

«Der er stadig et meget stort potentiale for landmøller. Vi har også mange gamle møller stående, som bør udskiftes med færre og mere effektive møller,» siger han. Han peger på, at der er arbejdspladser på spil for en vindindustri med over 27.000 ansatte. Samtidig er vindmøllerne afgørende for målet om et fossilfrit samfund.

Ud over den økonomiske uvished er der også mange steder stor lokal modstand mod vindmølleprojekter. I sidste uge hev Esbjerg og Tønder kommuner stikket på en kæmpestor planlagt vindmøllepark på 48 møller. Det skete på trods af fremskreden planlægning hos selskaberne bag.

«Vi oplever, at det er svært for politikerne at tage ansvar op til det snarlige kommunalvalg. Det er et stort problem, når kommunerne bakker ud i sidste øjeblik af igangværende projekter,» siger Aagaard.

Antallet af danske vindmøller falder igen Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen (V) mener, der er brug for en stor gulerod lokalt, hvis borgerne skal blive mere positive overfor nye møllenaboer.

«Den nuværende model duer ikke. Den forgylder investorerne og dem, der er så heldige, at de kan sælge deres jord til projektet,» siger han.

«Til gengæld kan naboerne så sidde skidesure tilbage i deres nu bare endnu mere usælgelige hus. Det skaber misundelse og indædt modstand.»

 

Kommentarer

kommentarer