Nyhetsartikkel

17 mars 2017

Regeringen mangler en femtedel af egen grøn energiambition

Hvis intet gøres politisk, misser Danmark regeringens målsætning om 50 procent vedvarende energi i 2030.

Det er regeringens erklærede mål, at halvdelen af energien i Danmark i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder.

En basisfremskrivning fra Energistyrelsen viser, at den målsætning vil komme til kort med omkring en femtedel, hvis intet gøres i tide til at have effekt i 2030.

Basisfremskrivningen er en udregning over, hvordan energiforbruget vil udvikle sig frem til 2030 baseret alene på den politik, der er vedtaget i dag.

«Uden nye politikker vil regeringens målsætning for 2030 således ikke blive nået,» skriver Energistyrelsen.

Stagnering fra 2020
Fremskrivningen viser, at der fra 2020, hvor det seneste energiforlig udløber, vil ske en stagnering i den grønne omstilling til vedvarende energi.

«Når vi når 2020, er der en del virkemidler, der løber ud,» forklarer kontorchef i Energistyrelsen Mikkel Sørensen.

«Det er blandt andet energiselskabernes energispare-indsats. Der er en række tilskud til vedvarende energi, der løber ud i 2020 – plus/minus nogle år. Tilskuddet til landvindmøller løber ud i 2018.»

Efterspørger mere energi
En anden del af årsagen bag er, at der nogenlunde konstant er en stigende efterspørgsel efter mere energi.

«Det er ikke nyt, at efterspørgslen efter energitjenester stiger med økonomisk vækst. Det gør det næsten en til en,» forklarer Mikkel Sørensen.

«Så har man tidligere effektiviseret energiforbruget rigtig meget i Danmark. Det kan man se, hvis man sammenligner med produktionsværdien. Og så har man omlagt til vedvarende energi på samme tid.»

Dermed har Danmark effektiviseret og omlagt sit energiforbrug til vedvarende energi, hurtigere end efterspørgslen er steget. Det har de to energiforlig fra 2008 til 2012 og siden fra 2012 til 2020 sikret. Men fra 2020 er der intet energiforlig. Dermed rammer Danmark mellem 7 til 15 procentpoint under regeringens målsætning om 50 procent energi fra vedvarende kilder i 2030.

Hovedpunkterne:
– Med den nuværende energiaftales udløb i 2020 samt ophør af en række tilskud stagnerer stigningen i andelen af vedvarende energi. Samtidig øges forbruget af fossile brændsler, fordi forbruget af el stiger.

– Udviklingen slår hårdest igennem i el og fjernvarme. Her er der frem mod 2020 en massiv omstilling til biomasse og vindkraft, hvorimod denne udvikling fra 2020 til 2030 går i stå.

– I 2020 opfylder Danmark EU-målsætningen om 30 procent vedvarende energi. Danmark vil ifølge fremskrivningen ligge på 40 procent. Der vil andelen forblive frem mod 2030.

– Derfor vil andelen også være mindre end regeringens ambition på 50 procent i 2030.

– De tre vigtigste årsager til den konstante andel af vedvarende energi er manglende planer om følgende:

– Der forventes ikke, at flere kraftværker omstilles til at drives på biomasse.   – Der forventes ikke, at der vedtages flere havmølleparker

– Der forventes ikke, at der vil opstilles flere vindmøller på land, som følge af at tilskuddet til landvind forsvinder i 2018.

– Hvis transportsektorens andel af vedvarende energi skal op på de ti procent i 2020, som er målsætningen, kræver det nye politiske tiltag.

– Datacentre såsom Apples i Viborg og Facebooks i Odense forventes især at bidrage til et øget elforbrug.

– Når der ikke ventes udvidelser af muligheden for at producere el fra vedvarende energi, vil den el blive skabt af fossilt materiale.   Kilde: Energistyrelsen

Kommentarer

kommentarer