Nyhetsartikkel

14 mars 2017

Vindstille 2016 ændrer ikke på det store billede: mere vedvarende energi, mindre CO2

Knap to tredjedele af danskernes strøm kom i 2016 fra vedvarende energikilder.

Dog steg importen af kulstrøm fra Tyskland, da 2016 var et vindfattigt år – dermed steg CO2-indholdet i den strøm, der kom ud af stikkontakten, opplyser Dansk Energi.

Når danskerne i 2016 kogte vand til kaffe, så norske tv-serier eller ladede elbilen, kom 51 procent af energien fra sol-, vind- eller vandkraft. Det viser den årlige miljødeklaration fra Energinet.dk, som blev offentliggjort 1. marts, og som viser, hvor danskernes strøm stammer fra, både den danskproducerede og den importerede. Lægger man hertil el, der blev produceret på bæredygtig biomasse, var 64 procent af strømmen produceret af vedvarende energi sidste år.


Et relativt vindstille 2016 betød dog, at der også måtte skovles lidt mere kul for hver kWh i form af en øget import af kulstrøm fra Tyskland. Således steg kullets andel af elmikset fra 19 til 24 procent i forhold til vind-rekordåret 2015, når man indregner importen. Alligevel er den overordnede tendens helt på sporet, fortæller Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi:

– Både CO2-udledningen og andelen af kul i vores strøm er halveret over de sidste 10 år, og den tendens fortsætter. At elimporten og den dertil beregnede CO2-udledning stiger lidt, når det blæser mindre, er forventeligt. Det vigtige er, at den grønne omstilling af energisektoren er på rette vej, og at vores el generelt bliver stadigt grønnere.

Hun fortæller, at det blæste 14 procent mere end normalt i 2015. Det var også grunden til at Danmark kunne trække overskrifter verden over med, at vindmøllerne leverede el svarende til 42,1 procent af forbruget. Sidste år blæste det derimod 10 procent mindre end et normalår.

Udsving i elproduktionen fra vind og sol understreger også, at der fortsat er brug for fleksibel elproduktion i form af kraftværker.

– Uanset hvor mange vindmøller og solcelleparker, vi bygger, har vi behov for en vis mængde fleksibel elproduktion, som kan træde til på en vindstille dag, hvor solen ikke skinner. Og her er det selvfølgelig en overvejelse værd, hvor få kraftværker vi vil nøjes med i Danmark, siger Stine Leth Rasmussen og fortsætter:

– Kraftværkskapaciteten falder i landene omkring os, så vi går ind i en ny fase på elmarkedet. Forhåbentlig kan lukning af gamle kulkraft- og atomkraftværker i Tyskland i de kommende år bidrage til at løfte elprisen, så effektive danske kraftvarmeværker – hvoraf flere skifter fra kul til biomasse i disse år – bliver på markedet. Her vil det også være afgørende, at man sørger for at aflønne værkerne for deres bidrag til at holde stabiliteten i elsystemet.

Relaterede links

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer