Nyhetsartikkel

13 mars 2017

Høyre åpner for ny vassdragsutbygging

Høyres landsmøte åpner for å bygge ut flere norske elver og vassdrag.

– Jeg er veldig fornøyd med at Høyre har en offensiv holdning til vassdragsutbygging. Det kan bidra til at vannkraft fortsatt blir en viktig kilde til ren energi i mange år framover, sier Erik Fløan til bladet.no.

Lederen i Stjørdal Høyre var til stede på landsmøtet, som ble avsluttet på søndag.

Verneplaner
Forslaget som landsmøtet har vedtatt, går likevel ikke like langt som det Erik Fløan tidligere har tatt til orde for. Før landsmøtet lanserte han nemlig tanken om å gjennomgå verneplanene på nytt med tanke på en mulig utbygging av vassdrag som i dag er vernet.

– Det ble ikke fremmet noe konkret forslag om dette på landsmøtet. Men jeg tok det opp i håp om at tanken kanskje kan modnes over tid. Jeg fikk også en viss støtte for denne tanken, sier Erik Fløan.

Kontroversielt
– Vassdragsutbygging har vært et kontroversielt tema i Norge?

– Spørsmålet om vannkraftutbygging inneholder mye symbolpolitikk. Vannkraftutbygging i dag er ikke det samme som på 70-tallet og krever ikke nødvendigvis store demninger. Derfor er det i dag mulig å ha en mer balansert holdning til vannkraftutbygging. Vedtaket på landsmøtet går heller ikke ut på å åpne for utbygging i vassdrag som er vernet, understreker han.

Godt alternativ
Landsmøteutsendingen fra Nord-Trøndelag er ikke i tvil om at vannkraft er en solid og god kilde til ny, ren energi i en tid der alternativet kan være langt verre.

– Hvis alternativet er forurensende kullkraft andre steder, er jeg for min del ikke i tvil om jeg foretrekker vannkraft, sier Erik Fløan.

Kommentarer

kommentarer