Nyhetsartikkel

13 mars 2017

30 prosent høyere strømpris

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk opp med 0,9 prosent fra januar til februar. En av grunnene var høyere pris på gass og strøm, der sistnevnte økte med 1,5 prosent. I februar lå strømprisene 30 prosent høyere enn samme måned i fjor, vistiser Statistisk Sentralbyrås statistikk.

Prisoppgang på fisk og korn var også med på å dra opp PIF.

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 2000=100
Varegrupper Endring i prosent Indeks Vekter1
Januar 2017 – Februar 2017 Februar 2016 – Februar 2017 Februar 2017
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Totalindeks 0,9 7,9 153,7 1 000,0
Matvarer 1,4 3,3 166,4 222,2
Drikkevarer og tobakk -0,9 -0,1 168,1 16,8
Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer 4,9 18,3 144,0 48,4
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm 2,2 46,2 210,1 149,5
Kjemiske produkter 0,1 0,4 158,2 83,8
Bearbeidde varer gruppert etter materiale 1,0 2,5 143,1 135,0
Maskiner og transportmidler -0,1 -0,6 108,0 234,7
Forskjellige ferdigvarer -0,2 0,3 124,7 103,7

Kommentarer

kommentarer