Nyhetsartikkel

10 mars 2017

Smarte løsninger for dyrt nett

Det norske strømnettet skal rustes opp for milliardbeløp i årene fremover og det jobbes med å utvikle løsninger for å senke regningen.

Det kom frem på Bedriftenes Møteplass den 8. mars, skriver KS Bedrift på sine nettsider.

Flere av energimedlemmene våre deltar i et prosjekt for utvikling av smarte droneløsninger for å identifisere feil i nettet. På Bedriftenes Møteplass 2017 innledet Tina Skagen, direktør for forretningsutvikling i eSmart Systems, om hvordan selskapet jobber frem løsningene for morgendagen.

Skagen pekte på at nettselskap står overfor store endringer i tiden som kommer, både regulatorisk, værmessig, forbruksmessig, og fordi investeringsbehovet er stort.

Droneplattformen som utvikles av Halden-selskapet håndterer store mengder data, og bruker såkalt deep learning – en gren innen kunstig intelligens – for å gjenkjenne feil i nettet.

«Vår Connected Drone bruker samme teknologi som Tesla gjør med sine selvkjørende biler», fortalte Skagen. I løpet av foredraget viste hun en film hvor en selvkjørende Tesla lukeparkerer på egenhånd.

«Jeg er i alle fall veldig fornøyd med at jeg slipper å lukeparkere i fremtiden», sa Skagen.

Skagen pekte på at mens nettselskapene i dag bruker helikoptre for å overvåke nettet og hunder for å sniffe frem råte i stolper, kan disse oppgavene digitaliseres. Snart kan nettet overvåkes via en dataskjerm i et tørt kontor.

Riskorn i Stillehavet
Samfunnets bruk av teknologi generer enorme datamengder. Skagen pekte på at hvis en byte er som et riskorn, er 1 terrabyte som to containerskip med ris, mens 1 zettabyte fyller hele Stillehavet med ris.

«Innen 2020 generes så mye data at vi kan fylle Stillehavet med ris hver dag», påpekte Skagen.

Flere av foredragsholderne på Bedriftenes Møteplass understreket at mens dataene finnes og gir store muligheter, gjelder det å kunne håndtere, prosessere og analysere datamengdene for å kunne effektivisere driften, stramme inn kostnader og skape verdier.

Kongsberg Digital ser også store teknologiske muligheter for kraftbransjen. På tirsdagens parallellsesjon møtte energimedlemmene våre Andreas Jagtøyen, leder for energidivisjonen i Kongsberg Digital.

Selskapet kjøpte i desember i fjor 34 prosent av eSmart Systems. Sammen skal selskapene levere digitale løsninger til hele verdikjeden i kraftsektoren.

«Det viktige er å ta kontroll over egne data. Samles alle data kan IT-kostandene halveres i mellomstore kraftselskap. Energibransjen har et stort potensial for effektivisering», sa Jagtøyen.

Kommentarer

kommentarer