Det kommer frem av Statoils nye klimaveikart, som ble lagt frem i Stavanger på torsdag.

– Om noen år kommer 15–20 prosent av våre investeringer til å gå til fornybar energi. Det er en firedobling fra dagens nivå, sier Bjørn Otto Sverdrup, Statoils direktør for bærekraft til NRK.

Bjørn Otto Sverdrup
Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Statoil, la frem oljegigantens klimamål.Foto: NRK

Samtidig skal energiselskapet kutte utslippene sine kraftig i tiåret som kommer, i tråd med ambisjonene i Parisavtalen. Statoil sier de ønsker å bli mindre avhengig av olje i framtiden.

– Vi skal redusere klimautslippene med nesten tre millioner tonn. Det tilsvarer utslippene til én og en halv million biler, sier Sverdrup.

Om de klarer det, er det nesten en tredobling i kutt av CO₂-utslipp fra 2020 til 2030. I dag ligger kuttene på om lag 1,2 millioner tonn CO₂ per år.