Nyhetsartikkel

10 mars 2017

4 ting du skal vite om intelligente elmålere

En hollandsk undersøgelse har vist, at intelligente elmålere i nogle tilfælde har målt flere hundrede procent forkert, skriver Politiken torsdag. Forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi Jørgen S. Christensen fortæller her om risikoen for fejl i de målere, der er udrullet de seneste år i Danmark.

Dansk Energis netsider skriver i dag 4 ting du skal vide om intelligente elmålere

Er det nyt for jer, at der kan være problemer med målekvaliteten?
Vi blev opmærksom på de problemer Politiken omtaler for mange år siden og tog sammen med myndighederne de nødvendige forbehold i den forbindelse. Det vil sige, at den type målere, der kan være disponeret for fejlene helt konkret er installeret med en ny software – og en alarm, der udløses, hvis der opstår problemer.

Hvad er sandsynligheden for, at målere i Danmark har de omtalte fejl?
I Danmark har vi endnu ikke oplevet et eksempel på de nævnte fejl. Danskerne skal selvfølgelig kunne regne med, at deres elmålere måler korrekt – og det kan de også roligt gøre.

Hvad er fidusen i de smarte målere?
De fjernaflæste elmålere bliver en kæmpe gevinst for både forbrugere, den grønne omstilling og for samfundsøkonomien, fordi det bliver muligt at afregne, efter hvornår strømmen er brugt og honorere kunderne for at bruge den stadigt grønnere strøm, når systemet kan levere vedvarende energi.

Hvor langt er udrulningen nået?
De danske netselskaber har siden 2005 brugt mere end 2,5 milliarder kroner på at udrulle fjernaflæste målere i hele Danmark, og senest i 2020 er målerne installereret hos alle forbrugere.

Kommentarer

kommentarer