Nyhetsartikkel

08 mars 2017

Vindmøller presser elnetselskaber op mod skarp deadline

I februar 2018 slutter den nuværende tilskudsordning for vindmøller, så mange steder har investorer – og elnetselskaber – travlt. Nord Energi Net i Hjørring prioriterer nettilslutninger fremfor andre opgaver.

Lige ved siden af motorvejen mellem Hjørring og Brønderslev rejser sig en ny vindmøllepark på 18 MW. Høgsted Vindmøllepark er en af de mange, der er under projektering eller opførsel i øjeblikket, hvor investorer er i kapløb med tiden for at nå at få afregnet deres elproduktion under en støtteordning, der udløber 21. februar 2018. Ildhuen smitter af på en række elnetselskaber – bl.a. Nord Energi Net A/S i Hjørring.

– Vi har ret travlt med at håndtere planer om vindmølleparker på 10-30 MW. Alene i år skal vi bygge tre 60 kV-stationer for, at de mange vindmøller kan komme på nettet. Det betyder, at andre nyanlægs-opgaver bliver nedprioriteret, siger afdelingsingeniør Jens Ole Nissen fra Nord Energi Net ifølge Dansk Energis netsider.

Energi og kartoffelmel
Møllerne ved motorvejen skal kobles på 60 kV-nettet med en ny 60/10 kV Høgsted transformerstation. Dertil kommer stationerne Egebjerg lidt øst for Hjørring og Striben ved Lyngdrup i den sydlige del af Nord Energi Nets område, der strækker sig fra Skagen i nord og ned til Nørresundby og Hals ved Limfjordens udmunding til Kattegat. I alt er der tale om store investeringer for de tre stationer inklusive kabler.

– Høgsted Vindmøllepark sydøst for Hjørring forventer at gå i normal drift her i starten af marts, og 60/10 kV-transformerstationen etableres udelukkende af hensyn til vindmølleparken. 60/10 kV-transformerstationen Striben skal være klar til efteråret, og den bliver designet, så den både kan håndtere en ny vindmøllepark på 27 MW ved Lyngdrup og en udvidelse af den lokale kartoffelmelsfabrik. Endelig skal 60/10 kV-transformerstationen ved Egebjerg lige øst for Hjørring stå klar til drift med 21 MW vindenergi til jul. Det er ikke hvert år, vi bygger tre nye 60/10 kV-stationer, fortæller Jens Ole Nissen.

I alt forventer Nord Energi Net at få installeret 100 MW ny vindenergi inden for to år. Dertil kommer formentlig også en eller flere solcelleparker.

– Vi har pligt til at nettilslutte de anlæg, der kommer, så det gør vi selvfølgelig. Vi bor i et område, hvor det generelt blæser ret meget, så det er attraktivt for investorerne at opføre vindmølleparker, siger Jens Ole Nissen.

Tårnhøj leveringssikkerhed
Nord Energi Net har kabellagt hele sit 10 kV-net og mangler kun cirka ti procent af 60 kV-nettet. I størstedelen af området er der etableret ringforbindelser, så kunderne fortsat kan få strøm i tilfælde af netfejl. Med andre ord har kunderne en optimal leveringssikkerhed.

– Flere af Nord Energi Nets 60 kV-ringforbindelser er ved at være fyldt op med vindmøllestrøm. Endvidere kan vi allerede nu se, at i løbet af år 2017 vil den producerede effekt i vores netområde overstige vores samlet netforbrug, siger Jens Ole Nissen.

På landsplan dækker vindmøller, hvad der svarer til cirka 40 procent af Danmarks elforbrug, men lokalt drejer det sig i Nord- og Vestjylland om langt mere. Det betyder, at der er øget behov for at ’eksportere’ elektricitet ud af de vind-rige områder via Energinet.dk’s 150 kV-net.

– Teknisk set vil det i mange tilfælde være en god løsning at koble nye, større vindmølleparker direkte på 150/60 kV-stationerne, men det tillader den økonomiske regulering ikke, påpeger Jens Ole Nissen.

Mulighed for nedregulering
De mange vindmøller giver nye styringsmæssige udfordringer både for Energinet.dk og de lokale elnetselskaber. I elsystemet skal der altid være balance mellem produktion og forbrug, og en række markeder sørger for, at det som regel er tilfældet.

I dagligdagen giver vindmølleparkerne normalt ikke problemer, men hvis der opstår fejl i elnettet, kan det blive nødvendigt at nedregulere vindmølleparkerne og i enkelte tilfælde udkoble dem. Med en ny teknisk forskrift fra Energinet.dk udstedt på baggrund af EU-regulering har netselskaberne netop fået mulighed for at nedregulere effekt.

Nedregulering er lig med færre indtægter til vindmølleejerne, men hvis alternativet er aftaler om at lukke helt ned under fejl, så er det trods alt bedre at køre på fx 20 eller 40 procents kraft.

– Nedregulering er et nyt styringsredskab, som vi ser frem til at gøre mere brug af, siger Jens Ole Nissen.

Økonomisk regulering
Når Nord Energi Net og andre netselskaber investerer i transformerstationer, kabler og andet udstyr til vindmølle- og solcelleparker, dækkes en stor del af investeringerne via en udligningsordning af alle Danmarks elkunder.

Tidligere blev vindmølleparkerne tilsluttet via rene 10 kV-løsninger og oftest direkte til koblingsanlæg på eksisterende 60/10 kV-stationer. Mange af de nye vindmølleparker kræver imidlertid nye 60/10 kV-stationer inklusive opgraderet relæbeskyttelse i 60 kV-ringforbindelserne.

Nord Energi Net oplever dermed, at anlægsinvesteringerne til 60 kV-netanlæg (kombineret 60+10 kV-anlæg), hvor kun vindmølleparker er tilsluttet, stiger ret markant i disse år.

– Det medfører ekstra driftsudgifter – udgifter som netselskaberne ikke bliver honoreret tilstrækkeligt for via udligningsordningen, siger Jens Ole Nissen og erkender, at der altid vil være en diskussion om, hvorvidt udligningsordningen er retfærdig.

Og så har Jens Ole Nissen et hjertesuk:

– Ikke to projekter er ens, og jeg ville ønske mig, at de bevilgende myndigheder på forhånd kan sige ’ok’, inden vi går i gang, da vi arbejder med store anlægsprojekter, hvor investeringerne pr. vindmøllepark løber op i adskillige millioner kroner. Vi laver projekter i tiltro til tilstrækkelig udligning, men det er ikke altid, at det går, som vi forventer. De økonomiske forudsætninger kan ændre sig, og vi er nødt til at lave noget, der er teknisk forsvarligt for vindmøllekunderne og i særdeleshed for alle de andre elkunder, der er tilsluttet Nord Energi Nets elnet, fastslår afdelingsingeniøren.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer