Nyhetsartikkel

08 mars 2017

Tyske og danske elnetselskaber styrker dialogen

Dansk Energi tager initiativ til styrket samarbejde mellem europæiske elnetselskaber. Første skridt er et seminar sammen med State of Green i Berlin.

Europas elsystem er ved at blive vendt på hovedet. Centrale kraftværker bliver i stigende grad erstattet af vindmøller og solceller, der typisk leverer elektricitet ind længere nede i elsystemet på de lokale elnet.

– Elnetselskaberne har en nøglerolle i at få elsystemet i Danmark og andre steder i Europa til at fungere både i dagligdagen og på længere sigt. Udviklingen stiller store krav til elnetselskaberne selv og til de myndigheder, der regulerer sektoren. Hvis den grønne omstilling skal lykkes på en omkostningseffektiv måde, bliver vi nødt til at lære af hinanden på tværs af landegrænser, siger vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi.

Sammen med det offentlig-private partnerskab State of Green afvikler Dansk Energi på mandag et dansk-tysk seminar med fokus på elnetselskaber. Seminaret foregår i Berlin, og på deltagerlisten står blandt andet en stribe tyske og danske elnetselskaber og myndigheder. I forbindelse med arrangementet udgiver Dansk Energi og State of Green et 32 sider stort magasin på tysk med erfaringer fra den virkelighed, danske elnetselskaber oplever.

– Jeg glæder mig rigtig meget til dialogen med vores tyske naboer og kolleger. På seminaret deltager også repræsentanter for EU-Kommissionen og vores europæiske brancheorganisation Eurelectric, så jeg forventer, at det her er starten på et bredere europæisk samarbejde mellem elnetselskaber, siger Anders Stouge og nævner, at magasinet også bliver udgivet på engelsk og dansk under titlen ’Elnetselskaber sætter strøm på Europas grønne omstilling’.

EU har en række 2030-mål for udbygning af vedvarende energi, klima og energieffektivitet. Disse mål og EU-Kommissionens ideer fra den nye såkaldte Vinterpakke kræver elnetselskabernes meget aktive medvirken, påpeger Anders Stouge.

– En stadig støre del af elproduktionen vil blive fremstillet lokalt, og det giver i sig selv nogle udfordringer. Derudover vil elektrificeringen af transportsektor og opvarmning tage fart i de kommende år. Vi vil se flere elbiler, der skal oplades lokalt, og vi vil se flere varmepumper, der skal have strøm via lokale elnet. For at få energisystemet til at hænge optimalt sammen, skal vi være innovative og udvikle nye løsninger med fleksibelt elforbrug og batterier. Jeg er sikker på, at det bedst sker ved europæisk samarbejde. Andre kan lære af Danmark, men vi kan bestemt også lære af andre – ikke mindst af tyskerne, siger Anders Stouge.

Direktør Finn Mortensen fra State of Green påpeger, at Tyskland i lighed med Danmark oplever stadig mere fluktuerende elproduktion fra vindmøller og solceller. I begge lande er svaret blandt andet øget fokus på fleksibelt forbrug af energi og smart styring af produktionen.

– Vi skal skabe rammerne for et intelligent energisystem i Danmark for at nå vores mål, om at blive 100 procent fri for fossile brændsler i 2050. I den sammenhæng er det også vigtigt, at vi styrker vores fysiske forbindelser med vores nabolande, så det er muligt at handle mere elektricitet fra vedvarende energi på tværs af landegrænser, siger Finn Mortensen.

Kommentarer

kommentarer