Nyhetsartikkel

08 mars 2017

Lave strømpriser i hele forrige uke

Mer hopp og sprett denne uka

Skriver TrønderEnergi i Energimarkedene sett fra Trøndelag (uke 10):

Kulde og sol om hverandre gjør at strømprisene denne uka vil svinge mellom 25 og 50 øre pr kilowatt time i Midt-Norge. Og vi er igjen tilbake i normalsituasjon der Midt-Norge på strømbørsen må betale noe mer for strømmen enn resten av Norge.

Hovedgrunnen til prisoppgangen som hele Norge, Norden og Baltikum opplever i begynnelsen av denne uka er rett og slett mer kulde som betyr høyere strømforbruk og dermed høyere priser.

Hvis vi skal tro på værmeldingene så vil kulda avta utover uka, og da vil også prisene legge seg til i et mer normalt leie mellom 25 og 30 øre pr kilowatt time.

Saken fortsetter under. Markert prishopp i hele Norden og Baltikum ved inngangen til denne uka

Kilde: Market Data – Nord Pool

Det går med mye strøm
I Midt-Norge (hele Trøndelag + Møre og Romsdal) brukte vi bare i februar 2 300 milliarder kilowatt-timer strøm. For å sette det i perspektiv så bruker en gjennomsnittlig norsk husstand rundt 15- 20 tusen kilowatt-timer med strøm gjennom et helt år. Grunnen til at totaltallet for forbruk blir så høyt er at det er en del industri, også her i Midt-Norge, som drar opp forbruket relativt kraftig (bokstavelig talt).

Men nå som sola kommer til å vise seg mer fremover vil strømforbruket falle på solrike dager. Særlig gjelder det ettermiddagstimene når sola varmer godt inn gjennom vinduene. Det gir færre pristopper og maksprisene blir lavere. Frem mot sommeren vil forbruket av strøm i Midt-Norge synke med rundt 30%, som følge av at behovet for strøm er langt mindre i juni og juli enn på vinteren.

Saken fortsetter under.

Utviklingen i kullprisene er noe å følge med på fremover. Se sak på E24.

Noen faktorer å følge med på fremover

For de som lurer på hvordan strømprisene vil utvikle seg fremover kan vi trekke frem tre faktorer det er interessant å følge med på:

1. Snøen som har lavet ned gjennom vinteren skal utover våren og sommeren smelte og renne ned i landets vannmagasiner. Hvor mye som faktisk smelter og blir til vann i magasin er alltid en krevende øvelse å spå. Det vi i imidlertid vet noe om allerede nå er at Sør-Norge har hatt mindre snø enn normalt denne vinteren, og at Nord-Norge har fått godt over det som er normalt. Her i Trøndelag ligger vi på det jevne, og vi håper at vi utover våren og sommeren vil få greit med vann i de trønderske vannmagasinene. At vi har nok vann er viktig av flere årsaker; i et forsyningssikkerhetsperspektiv, for å holde prisene nede på et akseptabelt nivå, og for at vannstanden ikke skal bli altfor lav rundt omkring.

Så i år håper vi å unngå «vårknipa». Vårknipe oppstår hvis tilsiget fra snø lar vente på seg og vannmagasinene er nesten tomme. Det er sjelden vårknipe oppstår men en slik hendelse kan føre til en kort periode med svært høye priser i påvente av at magasinene skal fylle seg. Mer informasjon om snøsistuasjonen rundt omkring kan man få på denne utmerkede nettsida som NVE har utviklet.

2. Økningen i fornybar kraftproduksjon i Europa, og spesielt i Tyskland. Mye vindproduksjon ga tyskerne betydelig lavere pris i forrige uke enn tidligere i vinter. Og det mange lurer på nå er hvordan den store utbyggingen av tysk solkraft vil påvirke prisene. Tyskland har bygd ut ca 40 000 MW solkraft som utgjør i underkant av 10 % av landets kraftproduksjon. April og mai er gode produksjonsmåneder for solkraft i Tyskland.

3. Utviklingen i kullmarkedene. Prisingen på kull er viktig for prisingen på strøm i hele Europa, inkludert Norge. Som vanlig er verdens øyne rettet mot Kina, som både er en stor produsent og forbruker av kull. For mer interessant lesing om kullmarkedet, hva som skjer i Kina, og hvordan det vil påvirke oss i Norge, så anbefaler vi gårsdagens oppdatering om dette fra økonominettstedet E24.

Med ønske om ei kraftig fin uke!

Kommentarer

kommentarer