Nyhetsartikkel

28 februar 2017

Forbedret resultatet med over 100 millioner

Sunnhordland Kraftlag leverer et resultat som er drøye 110 millioner kroner bedre enn i 2015.

Etter en årsomsetning på 709,8 millioner kroner fIkk konsernet SKL i 2016 et resultat etter skatt på 161,4 millioner, en forbedring på 110,4 millioner. Endringen skyldes blant annet at det er inntektsført en gevinst ved avgang av virksomhetene innen nett, bredbånd, kunde og naturgass.

I tillegg kan kraftlaget vise til god produksjon og høyere kraftpris enn i 2015, melder SKL i en pressemelding.

SKL har i 2016 vært et rendyrket konsern innen produksjon- og utvikling av vannkraft. Kraftproduksjonen ligger i all hovedsak i Hordaland og Rogaland fylke.

Investeringer
Samlet utgjør investeringene for konsernet 99,4 millioner kroner. Av dette utgjør 69 millioner investeringer i småkraftverk organisert i egne selskap.

Resterende investeringer gjelder utbedringer og vedlikeholdsinvesteringer.

Kommentarer

kommentarer