Nyhetsartikkel

23 februar 2017

Bestemmer hva som skjer med karbonfangst i 2019

Etter at fullskalaanlegget på Mongstad ble skrinlagt, har det vært uklarhet hvordan Norge skal møte målet om å få et slikt anlegg i drift. Tre mulige prosjekter er under utredning – Norcem i Brevik, Yara i Porsgrunn og Klemetsrud i Oslo.

Mongstad-nedleggelsen er en større historie enn et industriprosjekt som slo feil. Det er også den endelige sluttstreken for Norges forsøk på å verne om gassens langsiktige verdi gjennom karbonfangst og –lagring (CCS).

I Stortingets spørretime onsdag ble olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) utfordret på hvordan framgangen er i arbeidet, skriver Sysla. Han forsikret om at regjeringen jobber fortløpende med saken.

Mulighetsstudien er gjennomført, og den viser at det er mulig å bygge fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2.

– Nå er vi inne i konseptfasen og videre prosjektering, og vi vil knytte kontrakter i løpet av kort tid til de tre arenaene. Vi følger prosjektet tett, og legger opp til at investeringsbeslutningen skal være klar våren 2019, sa Søviknes.

På Kollsnes i Øygarden håper de lagring av CO2 kan gi ny aktivitet.

Kommentarer

kommentarer