Nyhetsartikkel

22 februar 2017

EU: Trenger kull-exit innen 2030

EU-landene må slutte med kullfyrte kraftverk innen 2030 hvis klimamålene i Paris-avtalen skal nås, ifølge en rapport fra tankesmien Climate Analytics.

I dag står kullkraft for over 25 prosent av EUs kraftproduksjon.

Bare to land, Tyskland og Polen, står for 54 prosent av CO2-utslippene fra kullkraft. I begge disse, og særlig Polen, vil motstanden mot så rask utfasing av kull være svært stor.

En mer ambisiøs ETS-reform, og dermed høyere pris på utslipp, ville bidratt godt til rask kull-exit. Det ser imidlertid ut til at mange andre politiske verktøy må tas i bruk for å oppnå dette.

Det interaktive Electricity Map gir deg et raskt overblikk over kraftmiksen i europeiske land akkurat nå, og viser med all tydelighet hvor kullproblemet er størst.
Kilde: Sysla.no

Kommentarer

kommentarer