Fiskerstrand Holding på Sunnmøre står i spissen for utviklingen av hydrogenfergen. Konsernsjef Rolf Fiskerstrand har hatt det i tankene en stund.

– Ideen kom for snart to år siden. Det var Frederic Hauge i Bellona som overbeviste meg om at det var mulig. Vi sitter i et forum sammen og hadde en prat om muligheten til å bruke brenselceller med hydrogen. Etter den samtalen bestemte jeg meg.  Det er klart at skal vi få til nullutslipp og i vid forstand være med og bidra til Parisavtalen, er hydrogen spennende, sier Fiskerstrand til Sysla.
Rolf Fiskerstrand.

Rolf Fiskerstrand.

Fikk støtte

Før jul fikk Fiskerstrand Holding støtte til utvikling og design av en hydrogenferge gjennom Pilot E-ordningen, som er etablert av Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge. Hvor mye de fikk, vil sjefen ikke ut med.

 

I første omgang er planen å bygge om en ferge til hybrid-drift, der fremdriften er basert på hydrogen i brenselceller og batterier.

– Hydrogen har vært brukt som energibærer i lengre tid på biler, men også i u-båter og romfartøy. Det som kommer ut av prosessen med hydrogen i brenselcelle er rent vann du kan drikke, sier Fiskerstrand.

– Batterier, som er en nullutslippsløsning, egner seg ikke så veldig godt på lengre strekninger. Da var tanken at vi får se på hydrogen, eventuelt i kombinasjon med batterier, og det er det vi jobber for å få til, fortsetter han.

Skal maritimisere teknologien
I begynnelsen av januar var det avspark for prosjektet hos Sintef i Trondheim. I første omgang jobber de med å utvikle teknologien.
Fakta
Disse er partnere i prosjektet HYBRIDskip:

  • Fiskerstrand Holding AS
  • Fiskerstrand Verft AS
  • Multi Maritime AS
  • Stiftelsen SINTEF
  • NEL ASA
  • Hexagon Raufoss ASA
  • DNV GL
  • Sjøfartsdirektoratet
  • DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap)
  • Møre & Romsdal Fylkeskommune

Målet er å ha en pilotferge klar for testing i 2019.